Wiadomości

7 stycznia 2019

VIII Rowerowy Rajd Szlakiem Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich

Klub Turystyki Kolarskiej "KOŁO" przy Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej zaprasza na: VIII Rowerowy Rajd Szlakiem Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich - w 74. rocznicę Marszu Śmierci.

rajd rowerowy zdjęcie archiwalne
Rajd odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia.

TRASA:
Studzionka- Pawłowice - Jastrzębie Zdrój (trasa 20 km)
Zbiórka o godzinie 09:30 przed Hotelem PTTK ul. Bogedaina 16 w Pszczynie
• przejazd uczestników autobusem do Studzionki (zapewniamy również transport rowerów na miejsce),
• godzina 10:00 start z parkingu pod cmentarzem parafialnym w Studzionce i przejazd rowerami w kierunku Pawłowic,
• ok. godziny 11:30 przyjazd do Bzia Zameckiego na cmentarz parafialny pod Pomnik Ofiar Marszu Śmierci, wyjazd w dalszą drogę do Jastrzębia Zdroju,
• przyjazd pod Tablicę Pamięci poświęconą 36 ofiarom marszu ewakuacyjnego w Jastrzębiu,
• około 13:00 planowany powrót autobusem z Jastrzębia do Pszczyny.

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Zapisy do 17.01.2019 r. w biurze PTTK ul. Rynek 15 tel. 32/4491123

Ubezpieczenie we własnym zakresie (członkowie PTTK są ubezpieczeni z racji opłaconej składki). Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Zapisując się na wycieczkę uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie oraz, że zapoznał się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa i akceptuje je własnoręcznym podpisem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy bądź odwołania wycieczki. Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynuje Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

(źródło: Odział PTTK Ziemi Pszczyńskiej)