Wiadomości

30 listopada 2018

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej dla pyłu zawieszonego w powietrzu

WIOŚ w Katowicach informuje o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Poniżej informacje o przekroczeniu:
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego