Wiadomości

27 listopada 2018

Powiększyło się grono nauczycieli mianowanych

Starosta Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski wręczyli akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi placówki prowadzonej przez powiat pszczyński.

akt mianowaniaStarosta Barbara Bandoła, Grzegorz Botor oraz wicestarosta Damian Cieszewski
Po trwającym niemal trzy lata stażu, egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdał Grzegorz Botor, nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie. Zanim odebrał akt nadania stopnia awansu zawodowego, ślubował rzetelnie prowadzić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dziękuję nauczycielom za ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Mamy w naszych powiatowych szkołach doskonałych pedagogów i wychowawców młodzieży. Przed nami duże wyzwania związane z reformą oświaty. Wierzę, że zapewnimy uczniom najlepsze warunki do nauki - mówi starosta, Barbara Bandoła.