Wiadomości

6 listopada 2018

II konferencja "Miejsce i rola kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem naturalnym"

Gmina Suszec oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przy współpracy Śląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Kobiór oraz kół łowieckich rejonu pszczyńskiego organizuje II Konferencję „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”.

Konferencja odbędzie się 22 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.
Patronat honorowy nad konferencją został objęty przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Program konferencji:

8.30-9.00 - Rejestracja uczestników konferencji

9.00-9.10 - Przywitanie i wprowadzenie - dr hab. Zbigniew Ciemniewski, mgr inż. Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec

9.10-9.40 - Gospodarowanie populacjami zwierząt roślinożernych - prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach

9.40-10.10 - Gatunki konfliktowe na styku łowiectwa i ochrony przyrody - prof. dr hab. Henryk Okarma, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku

10.10-10.40 - Czy łowiectwo może być sposobem zrównoważonego wykorzystania zwierzostanów w XXI wieku? - prof. dr hab. Andrzej Tomek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny

10.40-10.55 - Łowiectwo w programach edukacyjnych oraz programach szkolnych - mgr inż. Wiesław Kucharski, Dyrektor RDLP w Katowicach

10.55-11.10 - Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kobiór z punktu widzenia nadleśnictwa - dr inż. Marian Pigan, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór

11.10-11.25 - Aktualne uwarunkowania prawne szacowania szkód łowieckich - mgr inż. Roman Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach

11.25-11.40 - ASF na świecie, w Europie i w Polsce - aktualności - lek. wet. Adam Paszek, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie

11.40-11.55 - Park Agrarny w Jaworznie - przestrzeń współpracy samorządu, naukowców-biologów i myśliwych z Koła Łowieckiego „Kozioł” w Jaworznie - dr hab. Zbigniew Ciemniewski

11.55-13.00 - Dyskusja moderowana
• moderator: dr hab. Zbigniew Ciemniewski
• paneliści:
prof. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. Henryk Okarma - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Tomek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
mgr inż. Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr inż. Wiesław Kucharski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
dr inż. Marian Pigan - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór
mgr inż. Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
Mariusz Miśka - Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach

13.00-13.15 - Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.15 - Poczęstunek dla uczestników konferencji

Konferencję urozmaicą też:
- występ Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Katowicach
- stoiska promocyjne: Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Starostwa Powiatowego w Pszczynie, RDLP w Katowicach w zakresie promocji dziczyzny.

Organizatorzy konferencji serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką.

W imieniu organizatorów
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec