Wiadomości

6 lipca 2018

Obwieszczenie wojewody śląskiego z dnia 6 czerwca 2018r.

Wojewoda śląski na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. podaje do publicznej wiadomości na obszarze wszystkich gmin województwa śląskiego treść zarządzeń w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej:
Obwieszczenie wojewody śląskiego z dnia 6 czerwca 2018r.