Wiadomości

29 czerwca 2018

Pszczyńskie starostwo ze znakiem jakości „Przyjazny Urząd”

28 czerwca 2018 roku w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala IV edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”. Wyróżnienie otrzymało m.in. Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

Przyjazny urządWyróżnienie dla pszczyńskiego starostwa podczas uroczystej gali odebrał sekretarz powiatu, Szymon Sekta.

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie na okres 12 miesięcy urzędom administracji publicznej, które odznaczają się szczególną jakością usług na rzecz klientów, innowacyjnością, kreatywnością i nowoczesnością. -Decyzja Kapituły poprzedzona była wnikliwą analizą aplikacji konkursowych, której dokonał zespół złożony z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania publicznego - wyjaśnia Kamila Przeniosło, dyrektor konkursu. W trakcie Gali dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia Znaków Jakości „Przyjazny Urząd” wszystkim wyróżnionym jednostkom.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie otrzymało w konkursie aż dwa wyróżnienia - „Znak Jakości - Przyjazny Urząd 2018” oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”, które kapituła przyznała za wdrażanie zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań w świadczeniu usług publicznych.

- Od lat sukcesywnie doskonalimy urząd pod kątem obsługi klienta. Najważniejsze dla nas, żeby mieszkańcy opuszczali starostwo ze świadomością, że ich sprawa została załatwiona rzetelnie i sprawie. Bardzo cieszymy się ze zdobytego wyróżnienia, bo to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza - W miarę możliwości wprowadzamy innowacje, które usprawniają funkcjonowanie urzędu. Posiadamy m.in. system e-kolejkowy, pozwalający zarezerwować miejsce w kolejce, usługę bezpiecznych płatności internetowych, umożliwiającą szybkie i wygodne wnoszenie opłat związanych z obsługą prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach portalu WebEWID czy możliwość elektronicznego załatwienia sprawy za pomocą ePUAP. Szczególną uwagę zwracamy też na niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu. Do ich dyspozycji jest m.in. winda, punkt Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, tłumacz języka migowego, czy ostatnio zamontowana pętla indukcyjna wspomagająca działanie aparatów słuchowych - wymienia starosta.

Zgodnie z regulaminem Konkursu „Przyjazny Urząd”, ocena merytoryczna aplikacji każdego urzędu przebiegała dwuetapowo. W ramach etapu pierwszego (aplikacyjnego) uczestnika konkursu oceniało niezależnie od siebie dwóch członków Kapituły Konkursu: ekspert wewnętrzny oraz ekspert zewnętrzny. Każdy z ekspertów przyznawał uczestnikowi konkursu od 0 do 30 punktów, co oznaczało, że w ramach pierwszego etapu oceny certyfikowany urząd mógł otrzymać łącznie maksymalnie 60 punktów.

Do etapu drugiego oceny merytorycznej dopuszczeni zostali wyłącznie uczestnicy konkursu, którzy w ramach etapu pierwszego uzyskali łącznie co najmniej 40 punktów. Następnie, w ramach etapu drugiego (weryfikacyjnego) każdego uczestnika konkursu poddano dodatkowej, uzupełniającej ocenie, której dokonał ekspert wewnętrzny Kapituły. Celem oceny weryfikacyjnej było uzupełnienie i sprawdzenie informacji przedstawionych w kwestionariuszu konkursowym. W ramach etapu drugiego procedury konkursowej ekspert wewnętrzny przyznawał uczestnikowi od 0 do 50 punktów. Najlepsi z najlepszych, a zatem urzędy wyróżnione najwyższą liczną punktów, odebrały certyfikaty „Przyjazny Urząd”, a także pamiątkowe statuetki.

Organizatorem gali był Quality Institute z Katowic.

fot. Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.