Wiadomości

29 czerwca 2018

NFZ oddalił protesty powiatu

Informacja Starostwa Powiatowego w Pszczynie nt. oddalenia protestów złożonych przez NFZ.

29 czerwca z niezrozumiałych dla nas przyczyn Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że 27 czerwca (czyli w przeddzień spotkania w NFZ z pracownikami szpitala i mieszkańcami Pszczyny) oddalił wszystkie protesty złożone przez powiat pszczyński na czynność odrzucenia ofert w konkursie na leczenie szpitalne na obszarze powiatu pszczyńskiego oraz świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. Tym samym Narodowy Fundusz Zdrowia nie pozwolił na płynne przejęcie i zachowanie ciągłości pracy Szpitala Powiatowego w Pszczynie, pozbawiając opieki medycznej na miejscu 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

W związku z tym, powiat pszczyński czyni wszelkie starania, by przystąpić do obiecywanych nam od kwietnia rokowań.

Od poniedziałku 25 czerwca komisyjnie przejmowane są pomieszczenia i sprzęt, przekazany w dzierżawę Centrum Dializa Sp. z o.o. z Sosnowca. W sobotę, 30 czerwca w godzinach nocnych nastąpi ostateczne przejęcie obiektu. W poniedziałek, 2 lipca rozpoczną się dalsze przygotowania, m.in. w zakresie zbierania informacji od pracowników, czy ich wola podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym jest aktualna w przypadku przyznania kontraktu w późniejszym terminie. Dziękujemy pracownikom szpitala za dotychczasową cierpliwość i zaoferowaną szeroką pomoc.