Wiadomości

27 czerwca 2018

Powiat złożył protest do NFZ

We wtorek, 26 czerwca powiat pszczyński złożył oficjalny protest na czynność odrzucenia ofert w konkursach na leczenie szpitalne i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Mimo piętrzących się trudności, mimo coraz mniejszych pokładów nadziei nie odrzucimy żadnej z możliwych procedur dających szansę utrzymania pszczyńskiego szpitala. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego protestu, zakładając jednakowoż, że wykorzystamy wszystkie drogi odwoławcze. W końcu, jeśli nie pozostanie nic innego, wystąpimy o ogłoszenie od dawna obiecanych nam rokowań. Obok spraw związanych z budynkiem szpitalnym, sprzętem medycznym i umów z podwykonawcami, problemem najważniejszym jest wsparcie ze strony kadry medycznej i deklaracja podjęcia pracy w pszczyńskim szpitalu.

Zdajemy sobie sprawę, że cierpliwość kadry medycznej została mocno nadwyrężona przedłużającym się procesem konkursowym. Jednak podejmiemy każdą próbę ratowania szpitala i dlatego od poniedziałku, 2 lipca będziemy kontaktować się telefonicznie ze wszystkimi pracownikami, którzy zadeklarowali chęć pracy w publicznym Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Będziemy pytać, czy deklaracja o gotowości podjęcia pracy pozostanie aktualna w przypadku uzyskania kontraktu w drodze rokowań od 1 sierpnia br. Po zebraniu tych informacji będziemy wiedzieć, czy nadal możliwe jest spełnienie wymagań kadrowych i przystąpienie do rokowań w sprawie uzyskania kontraktu na leczenie szpitalne w pszczyńskim szpitalu.