Wiadomości

22 czerwca 2018

Wyjazd na "zieloną szkołę" z dofinansowaniem WFOŚiGW w Katowicach

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 realizowali zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 23 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. 32 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie realizowało zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018”. Wyjazd na „zieloną szkołę” został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
Wartość projektu 28 330,00
W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 9 600,00

WFOŚ logo