Wiadomości

21 czerwca 2018

Absurdalna decyzja NFZ w sprawie pszczyńskiego szpitala

Mimo ponadprzeciętnych starań, które podjął powiat pszczyński, by uratować Szpital w Pszczynie, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach odrzucił nasze oferty złożone przez powiatową spółkę w konkursie na leczenie szpitalne w powiecie pszczyńskim.

- Z olbrzymią determinacją i świadomością ryzyka podjęliśmy decyzję o tym, by na powrót był to szpital powiatowy, prowadzony przez spółkę w 100% powiatową. Pracowaliśmy ponad swoje siły i spotykaliśmy się z niebywałą życzliwością ludzi, którzy w tym szpitalu pracowali, pracują i chcą dalej pracować. Z niespotykaną determinacją udało nam się także skompletować cały sprzęt wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ciągu kilku tygodni przygotowaliśmy dwa piętra, aby nasi pacjenci mogli być leczeni w bardziej komfortowych warunkach - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Mimo to, dzisiaj Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podjął decyzję o odrzuceniu wszystkich ofert złożonych przez powiat pszczyński w konkursie na leczenie szpitalne na obszarze powiatu pszczyńskiego. - Dziś zapadła decyzja o odrzuceniu naszej oferty, która liczyła kilka tysięcy stron. Co ciekawe, dwa dni temu zapadła decyzja o odrzuceniu oferty Centrum Dializa, która liczyła kilka stron. Nie spodziewałem się takiego zakończenia tej sprawy przede wszystkim wiedząc, jak wielka jest determinacja tych wszystkich, którzy starali się, aby ten szpital został płynnie przejęty przez powiat. Dziękuję, tym wszystkim ludziom którzy z nami pracowali i wykazywali pełne wsparcie, czyli kadrze tego szpitala - mówi starosta.

- Zaoferowaliśmy w ofercie to, co jeszcze tydzień temu było szpitalem, zaoferowaliśmy o dwa piętra więcej, a także, w znacznej części, nowy sprzęt. Niestety, ta oferta okazała się dla NFZ za słaba. Mamy świadomość, że ta decyzja jest równoznaczna z likwidacją szpitala w Pszczynie, bo ludzie, którzy jeszcze tu pracują, szukają pracy - dodaje Paweł Sadza.

Starosta przytacza także jeden z absurdalnych zarzutów z decyzji NFZ. - Odrzucając naszą ofertę NFZ wskazał, że nie mamy bronchofiberoskopu, a osobiście pokazywałem go razem z paszportem technicznym podczas kontroli. Oczywiście nie na sali intensywnej terapii, ale na piętrach pozamykanych i zabezpieczonych, na których trzymamy nasz sprzęt, żeby go nikt nie ukradł. NFZ stwierdził, że nie wykazaliśmy tego sprzętu, a w nawiasie dodał, że wykazaliśmy go na dziewiątym piętrze szpitala. Liczę na to, że wiele osób wyciągnie wnioski z tego dzisiejszego dnia - mówi Paweł Sadza.

Czy jest jeszcze szansa na uratowanie pszczyńskiego szpitala? - To nie jest tak, że nie ma najmniejszych szans. Nadzieja umiera ostatnia - mówił dr n. med. Marcin Leśniewski. - Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ogromny wysiłek całego zespołu związanego ze starostwem pszczyńskim, 5 mln zł włożone w te kilkunastotygodniowe przygotowania do płynnego przejęcia szpitala i odpowiedzialności za 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego nie może pójść na marne. Wreszcie pomijając pracę i te 5 mln zł, cierpliwość i zaangażowanie załogi, ludzi, z którymi pracuję od prawie ćwierć wieku nie może zostać tak po prostu wyrzucona - mówił dr n. medycznych Marcin Leśniewski, który przywołał także fragment książki „Filozofia medycyny”, napisanej w latach 40. ubiegłego stulecia przez Władysława Szumowskiego - wybitnego lekarza, filozofa. - On w całej opowieści o etyce lekarskiej używa jednego słowa klucza - szlachetność. Zespół, z którym było mi dane pracować przez ostatnie 12 tygodni i przez ostatnie ćwierć wieku wykazywał się zawsze szlachetnością. Liczymy na to, że politycy, bo to oni odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, wykażą się czymś więcej niż tylko przestrzeganiem litery prawa, że wykażą się szlachetnością - mówił Marcin Leśniewski.

Aktualnie powiat analizuje krok po kroku powody odrzucenia oferty przez NFZ. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja o ewentualnym złożeniu protestu.

Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Pszczynie

20 marca 2018 r. NFZ wypowiedział umowę operatorowi Szpitala w Pszczynie - spółce Centrum Dializa. Skutkiem tego było pozbawienie opieki medycznej 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Starosta pszczyński niezwłocznie podjął działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Już w dwa dni później spotkał się z Dyrektorem OW NFZ. Uzyskał informację o nieprawidłowościach w prowadzeniu Szpitala przez spółkę Centrum Dializa.

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego i powiatów ościennych zdecydowano, że samorządowa spółka Centrum Przedsiębiorczości podejmie się prowadzenia Szpitala. 17 Kwietnia poinformowano OW NFZ pisemnie o gotowości przejęcia odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców przez spółkę samorządową. Spółka zagwarantowała zatrudnienie wszystkim pracownikom zamykanego Szpitala spółki Centrum Dializa od 1 lipca.
Starostwo Powiatowe w trybie pilnym przeznaczyło 5 mln złotych na prace remontowe i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia szpitala. Jednocześnie rozpoczęło remont dwóch nieużytkowanych pięter Szpitala.
23 maja NFZ ogłosił konkurs, w którym złożyła ofertę spółka samorządowa zależna od powiatu pszczyńskiego. W dniu 18 czerwca odbyła się wizytacja, na którą przyjechała niespotykana nigdzie w historii NFZ liczba kontrolerów - 11 osób.

Podczas kontroli okazano zarówno pomieszczenia wciąż użytkowane przez Centrum Dializa jak również nowo wyremontowane puste oddziały przygotowane do przyjęcia pacjentów. Okazano również cały sprzęt wykazany w ofercie. Pomimo oficjalnych wezwań i informacji Centrum Dializa utrudniała wizytację nie okazując wszystkich elementów będących w ich użytkowaniu. Okazano również Dział Farmacji i Pracownię RTG. Pracownia została uzgodniona z Inspekcją Sanitarną a Dział Farmacji z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym. W chwili obecnej w Szpitalu funkcjonują i są odebrane zarówno Apteka jak i Pracownia RTG. Wszystkie warunki możliwe do spełnienia zostały spełnione i okazane NFZ. Pomimo tego w sposób niezrozumiały odrzucił ofertę Szpitala Publicznego samorządowego, powołując się na niezaistniałe powody.

Tym samym od 1 lipca 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego pozostało bez opieki medycznej od 1 lipca 2018. 300 osób deklarujących chęć dalszej pracy w nowo utworzonym Szpitalu pozostaje bez pracy. Postępowanie NFZ świadczy o chęci zamykania szpitali.