Wiadomości

21 czerwca 2018

Złóż wniosek o Stypendium Starosty Pszczyńskiego

Do 30 czerwca 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Pszczyńskiego dla uczniów i absolwentów z terenu powiatu pszczyńskiego.

Wręczenie stypendiów starosty 2014 r.
Stypendium starosty może otrzymać uczeń/absolwent, który mieszka na terenie powiatu pszczyńskiego i uczęszcza do szkół dla dzieci i młodzieży. Warunkiem są wysokie osiągnięcia edukacyjne, sportowe uzyskane w roku szkolnym 2017/2018.

O stypendia mogą ubiegać się laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych szczebla krajowego lub międzynarodowego lub uczniowie i absolwenci, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie edukacyjnej, naukowej, sportowej, kulturalnej lub którzy odnieśli inne znaczące sukcesy edukacyjne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium przyznawane jest na okres 10. miesięcy. O jego wysokości decyduje starosta. Wnioski należy złożyć do końca czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10).

Szczegółowe zasady udzielania Stypendiów Starosty Pszczyńskiego: www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=3736&menu=&mod=site&id=3736&rok=&miesiac=&id=3740&t=3740

Wniosek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną do wniosku o przyznanie stypendium starosty można pobrać w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub poniżej:
Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Pszczyńskiego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych + klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie stypendium starosty