Wiadomości

20 czerwca 2018

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

Rada Powiatu Pszczyńskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

SESJA
Według wstępnego planu, dochody budżetu powiatu pszczyńskiego na 2017 rok wynosiły 91 mln 535 tys. 399 zł, a wydatki 93 mln 557 tys. 894 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet uległ zwiększeniu i zamknął się po stronie dochodów kwotą 103 mln 931 tys. 323 zł, a po stronie wydatków 107 mln 574 tys. 732 zł. Ostatecznie, do 31 grudnia plan dochodów został osiągnięty w rekordowej wysokości 104 mln 916 tys. 985 zł (wykonanie w 101%), natomiast plan wydatków - w kwocie 101 mln 744 tys. 821 zł (wykonanie na poziomie 94,6%).

- Bardzo dobre wykonanie dochodów przekraczające zaplanowane wartości zawdzięczamy wykonaniu ogółu dochodów własnych, które przekroczyły 100%, uzyskaniu dotacji ze środków UE oraz dotacji z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości wyższej od kwoty zaplanowanej. Niższe od zakładanego wykonanie wydatków spowodowane zostało podobnie jak w latach poprzednich głównie oszczędnościami będącymi efektem przeprowadzanych postępowań przetargowych, oszczędnościami w zakresie opłat za energię w związku z łagodnym przebiegiem zimy oraz przeniesieniem na rok 2018 przebudowy odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka
- tłumaczył skarbnik powiatu, Marek Dutkowski.

Tradycyjnie już znaczną część wydatków powiat pszczyńki przeznaczył na remonty, modernizacje oraz utrzymanie dróg (łącznie 24 mln 345 tys. 406 zł), które stanowiły prawie 24% ogółu wydatków. Do najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji należały: przebudowa ul. Zdrojowej i Jeziornej w Pszczynie oraz Goczałkowicach-Zdroju oraz przebudowa ul. Lompy i Topolowej w gminie Miedźna.

Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje rady.

Radni najpierw jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., a następnie jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Pszczyńskiemu absolutorium.

- Przyjmujemy to głosowanie jako zarząd z dużą satysfakcją. Dziękuję radnym za wszystkie merytoryczne głosy na sesjach i komisjach. Dziękuję członkom Zarządu Powiatu, skarbnikowi oraz zespołowi za dbałość o codzienne obowiązki, ale również wszystko to, co robi ponad zakres obowiązków. To ostatnie głosowanie nad absolutorium w tej kadencji. Było to ważne głosowanie i cieszę się, że byliśmy zgodni - mówił starosta pszczyński, Paweł Sadza.

W kadencji 2014-18 Zarząd Powiatu Pszczyńskiego tworzą: Paweł Sadza - starosta pszczyński, Krystian Szostak - wicestarosta pszczyński, Grzegorz Nogły, Zygmunt Jeleń oraz Stefan Ryt.