Wiadomości

13 czerwca 2018

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLII/358/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie podziału powiatu pszczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Do pobrania:
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych