Wiadomości

13 czerwca 2018

Starosta wezwał Centrum Dializę do zapewnienia funkcjonowania szpitala

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że wczoraj po południu dyrekcja szpitala w Pszczynie przesłała informację, że nie ma potrzeby ewakuacji pacjentów, a wszyscy pacjenci przebywający obecnie w placówce są zabezpieczeni przez personel medyczny - przekazał dzisiaj starosta pszczyński, Paweł Sadza dziennikarzom na spotkaniu prasowym w pszczyńskim starostwie.

Szpital
- Mamy zapewnienie, że personel nie odejdzie od łóżek pacjentów. Zatem nieprawdziwe są informacje, że w związku z brakiem obsady kadrowej musi dojść do ewakuacji szpitala. Do ewakuacji nie doszło, a co więcej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania kryzysowego w Katowicach przekazało, że dyrekcja szpitala przesłała wczoraj informację, że nie ma konieczności ewakuacji pacjentów, a wszyscy hospitalizowani pacjenci mają zapewnioną opiekę medyczną w szpitalu - mówił starosta Paweł Sadza.

Spółka Centrum Dializa zgodnie z decyzją NFZ ma prowadzić szpital w Pszczynie do końca czerwca. - Obsada dyżurowa jest zapewniona. W szpitalu przebywa obecnie niespełna 100 pacjentów, którzy mają opiekę medyczną. Nie zaprzestano działalności szpitala, bo w szpitalu są leczeni pacjenci. Z tego, co nam wiadomo wstrzymane zostały nowe przyjęcia do szpitala, a Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe zawozi mieszkańców wymagających hospitalizacji do okolicznych szpitali - mówił starosta Paweł Sadza.

Dr n. med. Marcin Leśniewski, koordynator powołanego przez starostę zespołu ds. szpitala, a także lekarz pracujący od wielu lat w pszczyńskim szpitalu podkreślał, że ewakuacja pacjentów jest ostatnią z możliwych ostateczności. - W szpitalu hospitalizowani są pacjenci, których ewakuacja wydatnie zwiększa ryzyko pogorszenia stanu ich zdrowia czy wręcz śmierci. Są wśród tych pacjentów również osoby starsze, niepełnosprawne, samotne. Być może ewakuacja nie jest dla nich groźbą śmierci, ale nam na tych ludziach najnormalniej w świecie zależy. Dzięki kilkunastu tygodniom pracy jesteśmy na etapie, że możemy od teraz przejąć opiekę nad pacjentami. Kończy się remont w szpitalu, została złożona oferta do NFZ na działanie całego szpitala w jego dotychczasowej formie, mamy zgromadzony cały potrzebny sprzęt, wszelkie umowy z podwykonawcami są zawarte, wszyscy pracownicy, na których nam zależało, złożyli oświadczenia o chęci pracy w szpitalu powiatowym - wyliczał dr Marcin Leśniewski i podkreślał, że na samym szczycie piramidy rzeczy ważnych dla lekarzy i pielęgniarek jest pacjent. A o tym, czy pacjent nadaje się do wypisania, decyduje lekarz. - Absolutnie nikt, dyrektor szpitala czy prezes spółki nie jest w stanie zdjąć odpowiedzialności z nas medyków za pacjenta - dodawał.

Dzisiaj starosta pszczyński, Paweł Sadza wezwał spółkę Centrum Dializa do zapewnienia funkcjonowania Szpitala w Pszczynie do 30 czerwca.

Poniżej zamieszczamy treść pisma starosty do spółki Centrum Dializa:

"W związku z przekazanymi do Starostwa Powiatowego w Pszczynie informacjami, wskazującymi na zagrożenie ciągłości funkcjonowania prowadzonego przez Waszą Spółkę Szpitala w Pszczynie, wnosimy o udzielenie wyjaśnień i podjęcie działań w niżej przedstawionych sprawach:

W trakcie dotychczasowych spotkań „Centrum Dializa” Sp. z o.o. przedstawiała stanowisko, że będzie realizować kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie Szpitala w Pszczynie do końca okresu wypowiedzenia, to jest do dnia 30 czerwca 2018r. Tymczasem z pism skierowanych do Wojewody Śląskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, informacji przekazywanych przez rzecznika prasowego Spółki do mediów, a także komunikatu umieszczonego na terenie Szpitala, wynika, że „Centrum Dializa” Sp. z o.o. nie przyjmuje pacjentów od dnia 12 czerwca br. oraz zamierza faktycznie zaprzestać prowadzenia działalności leczniczej w połowie czerwca br. (do dnia 15 czerwca). Rzekomą przyczyną takiej sytuacji miałby być brak personelu. Tymczasem z informacji przekazanych przez pracowników Szpitala wynika, że będą oni świadczyć pracę, pomimo braku wypłaty należnego im wynagrodzenia ma miesiąc maj br. Zaistniała sytuacja prowadzi do wniosku, że „Centrum Dializa” Sp. z o.o. poprzez swoje pozaprawne działania i brak wypłaty należnych wynagrodzeń prowokuje swoich pracowników do zaprzestania pracy, tymczasem personel medyczny, w trosce o życie i zdrowie pacjentów, zamierza nadal wykonywać swoje obowiązki.

Przypominamy, że Wasza Spółka, niezależnie od obowiązków umownych dotyczących prowadzenia Szpitala w Pszczynie, jako podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność za leczenie pacjentów, zaś wszelkie zaniedbania w tym zakresie rodzić mogą daleko idącą odpowiedzialność, w szczególności cywilną i karną. Rolą Waszej Spółki jest podjęcie działań organizacyjnych i prawnych, niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Szpitala w Pszczynie, a nie działania lub zaniechania zmierzające w diametralnie odmiennym celu.

W konkluzji wzywamy do realizacji umowy dzierżawy, wcześniejszych deklaracji i zapewnienia dalszego funkcjonowania Szpitala w Pszczynie do końca okresu wypowiedzenia kontraktu z NFZ, to jest do dnia 30 czerwca 2018r.

Jednocześnie wzywamy do niezwłocznego usunięcia komunikatu umieszczonego przez Dyrekcję Szpitala, wskazującego, że przyczyną braku kadry medycznej jest zachowanie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Wyjaśniamy w tym miejscu, że władze Powiatu w żaden sposób nie namawiają pracowników Spółki do zaprzestania świadczenia pracy, ani też nie ograniczają Spółki w zakresie korzystania z nieruchomości Szpitala, w zakresie niezbędnym dla działania Szpitala do dnia 30 czerwca br. Co więcej, władze Powiatu wspierają pracowników w ich zamiarze dalszego świadczenia pracy, pomimo że pracodawca nie wykonuje swojego podstawowego obowiązku, jakim jest wypłata należnego wynagrodzenia."

Starosta pszczyński
Paweł Sadza