Wiadomości

8 stycznia 2019

Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu z budynków

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom budynków o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej i lodu z obiektów budowlanych.

Obowiązek ten został nałożony Rozporządzeniem Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

Pod poniższym linkiem można znaleźć ww. rozporządzenie
www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=4213&menu=&mod=site&id=4213&rok=&miesiac=&id=4824&t=4824

(źródło: PCZK)