Wiadomości

9 listopada 2017

Ludwik Musioł - wybitny dokumentalista historii Śląska, nauczyciel z Pszczyny

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie została zorganizowana konferencja upamiętniająca działalność nauczyciela i historyka śląskiego, Ludwika Musioła. Wydarzenie odbyło się z okazji 125. rocznicy urodzin autora monografii Pszczyny.

konferencja
- Jest to już trzecia konferencja popularnonaukowa, przybliżająca ludzi pszczyńskiej ziemi. Wcześniejsze dotyczyły Karola Miarki i Jana Kupca. W tym roku dowiemy się wielu informacji i ciekawostek na temat Ludwika Musioła, człowieka tej ziemi - mówił starosta pszczyński, Paweł Sadza, dziękując inicjatorom tych cyklicznych spotkań - członkom Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pszczyńskiego na czele z Damianem Cieszewskim oraz głównej inspiratorce, dr Danucie Kocurek.

Biografię bohatera konferencji przybliżyła dr Danuta Kocurek, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Ludwik Musioł posiada imponujący dorobek 50-letniej pracy naukowej - ponad 300 pozycji, w tym 115 monografii historycznych miejscowości Górnego Śląska. Zebrana przez niego historia na nowo odżywa w wydawanych monografiach wielu śląskich miast, parafii i wsi - mówiła prelegentka.

Dr Halina Nocoń przybliżyła postać Musioła jako pedagoga. - To wybitny dokumentalista historii Śląska. Skarbów swojej wiedzy nie szczędził nikomu - ani swoim uczniom, ani współpracownikom, wspierał innych naukowców, archiwistów, historyków, a także uczył analfabetów-przestępców w więzieniu - mówiła.

Dr Grzegorz Sztoler przekonywał, że Monografia Pszczyny Ludwika Musioła miała fundamentalne znaczenie w historiografii miasta i regionu. - Musiołowa wizja bardzo wpłynęła na postrzeganie dziejów Pszczyny. Przez lata dzieło Musioła było jedyną pozycją traktującą tak naprawdę głęboko historię miasta i jego tożsamość oraz tożsamość jego mieszkańców. Wydaje mi się, że dzięki tej publikacji pszczynianie zaczęli doceniać wartość swojej własnej historii, zainteresowali się nią szerzej i zaczęli być z niej naprawdę dumni. Napisana przystępnie i z polotem, bogato udokumentowana źródłowo, znalazła w mieszkańcach regionu miłośników talentu Musioła. Traktowana była niemal jak biblia, tyle że historyczna - podkreślał.

Dr Urszula Chrobok-Sztoler przybliżyła konstrukcję monografii parafii wiejskich Ludwika Musioła - na przykładzie parafii Miedźna i Brzeźce, Aleksander Spyra opowiedział o pracach historycznych Ludwika Musioła publikowanych po latach przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, natomiast Cezary Waluszko przybliżył piśmiennictwo Ludwika Musioła ze szczególnym uwzględnieniem ziemi pszczyńskiej.

Konferencji towarzyszyła wystawa dokumentów i zdjęć związanych z Ludwikiem Musiołem, będących w zbiorach Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie.

W wydarzeniu wzięli udział radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie. Konferencję uświetnili występem podopieczni Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski), dr hab. Andrzej Murzyn - kierownik Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski) oraz Komisja ds. Stosunków Polsko - Czeskich i Polsko - Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach.


Ludwik Musioł - urodził się 19 grudnia 1892 r. w Mikołowie. Nauczyciel, wizytator szkolny, archiwista, historyk górnośląski, historyk kultury oraz Kościoła katolickiego, lingwista, etnograf i autor ponad 300 prac naukowych. Syn Ziemi Pszczyńskiej, z wykształcenia nauczyciel. Współzałożyciel pierwszego polskiego seminarium nauczycielskiego w Pszczynie, w którym był zatrudniony w latach 1922 - 1931. W okresie zamieszkiwania w Pszczynie badał i przeglądał archiwum znajdujące się w zamku, poznając i opanowując przy okazji łacinę, francuski, staroczeski, staropolski. Dopiero po przejściu na emeryturę poświęcił się w pełni działalności naukowo-badawczej, opracowując imponujący zespół materiałów historyczno-monograficznych. Zmarł w Katowicach w 1970 r. i został pochowany na cmentarzu w Ligocie. Na jego grobie widnieje napis: „Ludwik Musioł - wybitny historyk śląski”. Był współzałożycielem Towarzystwa Polskich Nauczycieli na Górnym Śląsku, którego podstawowym celem było wprowadzenie nauki w j. polskim do szkół na terenie objętym akcją plebiscytową.