Wiadomości

13 października 2017

Nauczyciel ma być przewodnikiem

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzonych przez powiat pszczyński otrzymali nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Stypendia starosty pszczyńskiego trafiły do wybitnie uzdolnionych uczniów z terenu powiatu.

DEN
- Cały wysiłek edukacyjny jest skierowany na pracę z młodymi mieszkańcami naszego powiatu. Wszystkie ich sukcesy nas cieszą, ale są to przede wszystkim sukcesy rodziców, dopiero potem szkoły, bo taka powinna być kolejność w edukacji i wychowaniu. Nauczyciel ma być przewodnikiem. Efekty edukacji w powiecie pszczyńskim mamy świetne - mówił wicestarosta Krystian Szostak, składając wszystkim pracownikom oświaty najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym roku wpłynęło aż 97 wniosków o przyznanie stypendium starosty pszczyńskiego dla zdolnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie powiatu pszczyńskiego. Specjalnie powołana w tym celu komisja zdecydowała o przyznaniu 40 stypendiów. Wśród tegorocznych stypendystów starosty pszczyńskiego są laureaci konkursów, olimpiad przedmiotowych szczebla krajowego czy międzynarodowego oraz uczniowie z wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu czy kultury. Stypendium starosty pszczyńskiego wynosi 1000 zł i przyznawane jest w dwóch transzach.

Podczas uroczystości nagrodę starosty za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze odebrało 27 dyrektorów i nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat pszczyński. Swoje nagrody pracownikom wręczyli również dyrektorzy placówek.

Za oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie oraz wychowankowie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nauczyciele wyróżnieni nagrodą starosty pszczyńskiego:
Bartłomiej Bąk, Marcin Bienioszek, Ewa Chlebek, Alicja Chrapkiewicz, Maryla Cygan, Piotr Cygan, Danuta Czerwińska-Żołna, Melania Darosz-Repeta, Renata Dyrda, Cezary Filipiuk, Elżbieta Gałaszkiewicz-Wojciechowska, Roman Grygier, Anna Harazin, Jarosław Kinalski, Agnieszka Klimczok, Grzegorz Kuczera, Beata Kutarba, Zbigniew Lejawka, Katarzyna Machnik, Jolanta Moll, Maria Potyka, Jolanta Salamandra, Anna Smusz-Waberska, Wojciech Strączek, Joanna Szczurek, Anna Świtlik, Teresa Wojtanowicz.

Stypendyści starosty pszczyńskiego: Marcin Anderko, Miłosz Bałuch, Wojciech Barczyński, Krzysztof Bochm, Przemysław Ciszewski, Zuzanna Famulok, Katarzyna Ficek, Natan Fiedeń, Aleksandra Fuks, Daria Jaczyńska, Maksymilian Jaczyński, Katarzyna Kaczmarczyk, Emilia Kiełkowska, Hanna Koczar, Artur Kotas, Michał Kowalczyk, Adam Król, Tomasz Kurtok, Adrianna Lanc, Piotr Lazarek, Jan Lebioda, Małgorzata Lebioda, Hanna Loska, Natalia Mach, Jacek Majewski, Jarosław Makówka, Karolina Odrobińska, Krzysztof Olszok, Jagoda Orlik, Artur Piech, Marcin Piech, Julia Pławecka, Heidi Stalska, Dawid Szłapa, Paweł Szmajduch, Klaudia Szymańda, Wojciech Wilkosz, Szymon Wojakowski, Adrian Zieleźnik, Daria Zimnol.