Wiadomości

5 września 2017

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla grantobiorców LGD

Już wkrótce, bo w październiku, w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ruszy pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów. Planowany do realizacji projekt grantowy zakłada zwiększenie aktywności i zintegrowania mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację grantów w zakresie aktywizacji społecznej.

W związku z tym, potencjalni grantobiorcy, zwłaszcza mieszkańcy i organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym LSR (tj. gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna), Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń) mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących możliwości aplikowania o środki LGD w tym zakresie.

Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie warunków uzyskania grantu, zakresu zadań możliwych do realizacji w ramach projektu grantowego oraz procedury naboru i oceny wniosków o powierzenie grantów.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
• 19 września 2017 r., godz. 16:30 - Orzesze, Urząd Miasta Orzesze, ul. Świętego Wawrzyńca 21, sala sesyjna
• 20 września 2017 r., godz. 16:30 - Pszczyna, Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, sala sesyjna
• 21 września 2017 r., godz. 16:30 - Bieruń, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, ul. Turystyczna 1, sala konferencyjna

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl/

LGD

(źródło: LGD Ziemia Pszczyńska)

LGD plakat spotkanie

Zapowiedzi imprez