Wiadomości

25 sierpnia 2017

Szkolenie z pisania wniosków do programu "Równać szanse 2017"

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych działające w partnerstwie z powiatem pszczyńskim serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zasad pisania wniosków do programu Równać szanse 2017. Szkolenie odbędzie się 14 września 2017 roku o godzinach 15.00-18.00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (mała sala koło sali konferencyjnej na I piętrze).

Szkolenie poprowadzi Mateusz Eichner

Udział w szkoleniu jest bezpłatny .

Prosimy o potwierdzenie udzialu w spotkaniu do dnia 13 września 2017 na adres justyna.tulaja@csr.biz.pl

Przedstawiamy informacje o konkursie:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Więcej informacji www.rownacszanse.pl

(źródło: Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Pszczynie)

Zapowiedzi imprez