Wiadomości

3 marca 2016

Negatywne stanowisko Zarządu Powiatu wobec planów powstania kopalni

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Pszczyńskiego nawiązał do planów utworzenia kopalni przez Studzienice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Studzienice 1” oraz związanych z nimi protestów mieszkańców kilku miejscowości powiatu pszczyńskiego.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wyraził negatywne stanowisko w sprawie planów wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Studzienice 1” na terenie gmin Pszczyna, Kobiór i Miedźna

Złoże „Studzienice 1” zlokalizowane jest na terenie czterech gmin, w tym trzech gmin powiatu pszczyńskiego: Pszczyny (42,81%), Kobióra (33,12%) i Miedźnej (0,6%) oraz gminy Bojszowy (22,47%). - Pomimo zapewnień przedstawianych przez spółkę Studzienice, trudno wskazać pozytywne efekty tej inwestycji. Mieszkańcy obawiają się degradacji środowiska, zniszczenia lasów i szkód górniczych. Zyski, które gminom obiecują przedstawiciele spółki Studzienice, nie pokryją strat, które spowoduje wydobycie węgla metodą „na zawał” - konkludowali członkowie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Wobec planów powstania kopalni protestują mieszkańcy Kobióra, których na ostatniej sesji wsparła Rada Gminy Kobiór, jednogłośnie podejmując uchwałę ws. negatywnego stanowiska wobec planów budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją „Studzienice 1”.

Do Rady Miejskiej w Pszczynie oraz burmistrza Pszczyny trafił protest mieszkańców Studzienic z prawie 900 podpisami i prośbą o wyrażenie sprzeciwu wobec planów spółki. Podpisy zbierane są także w Jankowicach. Również na zebraniu wiejskim w Miedźnej mieszkańcy wyrazili sprzeciw wobec tych zamierzeń. Negatywne stanowisko wobec planu budowy kopalni przez firmę Studzienice Sp. z o.o. wyraziła już Rada Gminy Bojszowy, podejmując stosowną uchwałę.

Uwzględniając wniosek członka zarządu, Stefana Ryta, Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wyraził negatywne stanowisko w sprawie planów wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Studzienice 1” na terenie gmin Pszczyna, Kobiór i Miedźna, podkreślając, że prace eksploatacyjne spowodują nieodwracalne szkody w środowisku w tym rejonie. Zadeklarowano również, że Zarząd będzie wspierał samorządy oraz mieszkańców w podejmowanych działaniach.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.