Wiadomości

6 listopada 2015

Powiadomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego

Jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego jest niekorzystna. Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych. Nie powinny być również spalane liście i gałęzie.

Powiadomienie z dnia 6 listopada 2015 r. dotyczące wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
oraz przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie powiadamia, że w dniu 5 listopada 2015 r. na obszarze aglomeracji górnośląskiej w miastach Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Tychy oraz w strefie śląskiej w powiatach wodzisławskim i żywieckim wystąpiło w powietrzu przekroczenie wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 06.11.2015 województwo śląskie znajduje się w obszarze słabo-gradientowego podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem z centrum nad rejonem Białorusi, w ciepłej i wilgotnej masie powietrza napływającej z południa kontynentu. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie niekorzystna, w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w kotlinach i dolinach - bardzo niekorzystna. Na tych terenach mogą lokalnie występować przekroczenia dobowych wartości informowania społeczeństwa o poziomach stężenia pyłu PM10 (powyżej 200 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

- W dniu 07.11.2015 pogoda w naszym regionie będzie kształtowana na skraju zatoki niżu północnoeuropejskiego z przemieszczającą się od zachodu strefą frontu atmosferycznego. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego powinna z upływem doby poprawiać się. Tym niemniej w pierwszej połowie doby na terenie aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w kotlinach i dolinach mogą występować wysokie przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (>50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

- W dniu 08.11.2015 południowa Polska będzie ponownie w zasięgu rozległego wyżu znad Europy Centralnej i Południowej. Bardzo możliwe będą poranne i wieczorne mgły oraz zamglenia, wiatr umiarkowany i dość silny. Taka sytuacja meteorologiczna nie powinna przyczynić się do istotnego pogorszenia jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego. Tym niemniej tego dnia przekroczenia dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 mogą obejmować większość terenu województwa. Pozostałe mierzone zanieczyszczenia powietrza na poziomach dopuszczalnych.

Grupami ludności szczególnie narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
- osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc
- dzieci
- osoby starsze
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
- w przypadku poziomu 200 - 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10
unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym
- w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie na czas przekroczeń poziomu alarmowego:
• spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
• palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
• wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia
• spacerów z dziećmi.

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych. Nie powinny być również spalane liście i gałęzie.