Wiadomości

14 października 2015

Święto wszystkich pracowników oświaty

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzonych przez powiat pszczyński odebrali nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze od starosty pszczyńskiego. W uroczystości uczestniczyli także laureaci stypendiów starosty.

DEN
Starosta pszczyński, Paweł Sadza podkreślał, że święto wszystkich pracowników oświaty - nauczycieli, ale także pracowników administracyjnych i obsługi. - Dziękuję uczniom, którzy zdobywają wyjątkowe osiągnięcia, ich rodzicom, którzy są pierwszymi nauczycielami, uczą wartości i podstaw oraz nauczycielom, którzy mają ogromny wkład w to, gdzie my wszyscy jesteśmy i gdzie będziemy. Nauczycielom życzę, by wasi uczniowie zawsze o was pamiętali - mówił starosta Paweł Sadza.

W tym roku do powiatu wpłynęło aż 157 wniosków o przyznanie stypendium dla zdolnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie powiatu pszczyńskiego. Specjalnie powołana w tym celu komisja zdecydowała o przyznaniu 41 stypendiów. Wśród tegorocznych stypendystów starosty pszczyńskiego są laureaci konkursów przedmiotowych oraz uczniowie z wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu (m.in. czwórka olimpijczyków - trójka podwójnych, medaliści mistrzostw Europy, Polski i Śląska). Stypendium starosty pszczyńskiego wynosi 1000 zł i przyznawane jest w dwóch transzach.

DEN
Podczas uroczystości zostały wręczone także nagrody dyrektorów powiatowych placówek oświatowych dla nauczycieli i pracowników. Wydarzenie uświetnili uczniowie szkół każdego szczebla z terenu powiatu oraz uzdolnieni absolwenci.

Nauczyciele wyróżnieni nagrodą starosty pszczyńskiego:
Powiatowy Zespół Szkół nr 1: Dariusz Chromik, Anna Dajka, Józefa Waliczek, Teresa Wojtanowicz; Powiatowy Zespół Szkół nr 2: Anna Świtlik, Jarosław Kinalski, Ryszard Jarosz, Maria Rołka, Beata Łupińska, Anna Smusz-Waberska, Grażyna Dobrowolska, Anna Frej, Piotr Cygan; Zespół Szkół Ogólnokształcących: Jolanta Moll, Anna Kędzior, Mariola Rudnicka, Agnieszka Szczypka-Wojciech, Renata Dyrda; Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących: Małgorzata Malinowska, Małgorzata Bara, Zespół Szkół nr 3 Specjalnych: Elżbieta Jarczok, Dominika Kowalczyk, Ewa Golda, Grzegorz Kuczera; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: Bogusława Lipniak-Przybyło, Maryla Cygan; Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej: Ewa Chlebek, Alina Jaworska, Marcin Bienioszek.

Stypendyści starosty pszczyńskiego:
Łukasz Bartoszek, Michał Copija, Mateusz Dera, Miłosz Dudek, Zuzanna Famulok, Natan Fiedeń, Marta Gołek, Sylwia Indeka, Jan Jamrozik, Dawid Jarczok, Patrycja Jonderko, Tomasz Klepek, Michał Kowalczyk, Robert Kraut, Sandra Krzak, Jakub Kukuczka, Krzysztof Lach, Sylwester Latusek, Franciszek Ławik, Natalia Mach, Patryk Machoczek, Jacek Majewski, Mateusz Manowski, Krzysztof Matuszek, Wojciech Michalski, Piotr Mucha, Kacper Murański, Aleksandra Nowak, Alan Ostrowski, Artur Piech, Marcin Piech, Zofia Pławecka, Paulina Pojda, Michał Ryba, Adrian Ryt, Zofia Siwy, Jerzy Smandek, Robert Synoczek, Karol Trela, Jakub Walecki, Dawid Wróbel.

Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015 Dzień Edukacji Narodowej 2015
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.

Zapowiedzi imprez

23
Października