Wiadomości

18 lutego 2014

Konferencja projektu ZiZOZap

12 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja projektu ZiZOZap - Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi.

Konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie - aula UŚ została wypełniona po brzegi przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących bezpośrednio i pośrednio w działaniach związanych z gospodarką wodną, przedstawicielami jednostek kontrolujących i nadzorujących gospodarkę wodną, przedstawicielami uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, a także nauczycielami i studentami zainteresowanymi poruszaną problematyką.
W ramach konferencji odbyły się cztery sesje. Na zaproszenie organizatorów - Konsorcjum Naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu - jednym z prelegentów był starosta pszczyński Paweł Sadza.
„Zbiornik Goczałkowicki i jego otoczenie w działaniach administracji” to temat zaprezentowany przez starostę w panelu dotyczącym doświadczeń i perspektyw w zarządzaniu zbiornikiem zaporowym. Starosta w swojej wypowiedzi skupił się przede wszystkim na walorach turystycznych zbiornika. Po przedstawieniu krótkiej historii rozwoju sportu i rekreacji na akwenie do 1984 r., czyli do czasu wprowadzenia zakazu użytkowania wód zbiornika, zarówno dla kąpieli i żeglarstwa, przybliżył zebranym działania samorządów skupionych wokół zbiornika nad ponownym jego wykorzystaniem do celów rekreacyjnych. W swoim wystąpieniu wspomniał także o szansach jakie niesie wprowadzony od 2004 roku na zbiorniku program ochrony przyrody Natura 2000 - mówił: „Jeśli nie można z czymś wygrać, to trzeba nauczyć się z tym żyć ! Pogodzenie skutecznej ochrony terenów cennych przyrodniczo z ich komercyjnym wykorzystaniem turystycznym jest trudne, ale nie niemożliwe. Przyroda nie musi tracić w wyniku takich kompromisów między ochroną a użytkowaniem!”

ZiZOZap - Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego - to strategiczny projekt badawczy, którego celem jest rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników retencyjnych, w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni i skutków z tego wynikających, przy jednoczesnym oczekiwanym wzroście wymagań dotyczących tego potencjału.
Powiat Pszczyński - Starostwo Powiatowe w Pszczynie jako partner samorządowy projektu w ramach podpisanej w styczniu 2013 roku umowy może korzystać z wyników uzyskanych podczas badań zbiornika goczałkowickiego i jego otoczenia za pośrednictwem Geoportalu, który powstaje w ramach przedsięwzięcia.

więcej: www.zizozap.pl

Zdjęcia: MG FOTO Marek Grucka