Powiat - Projekty unijne - Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych

30 kwietnia 2018

Informacja o projekcie

Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego - informacja o projekcie

logo efrr
Tytuł projektu: „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działania 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-037C/17-03
Okres realizacji projektu: 16.05.2017-31.08.2018
Całkowita wartość projektu: 562.503,60 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 464.288,14 zł

Opis projektu:

Rzeczowy zakres projektu obejmuje budowę oświetlenia 20 przejść z wykorzystaniem OZE. Zaprojektowano przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia, w tym:
-posadowienie fundamentów prefabrykowanych,
- montaż słupów wraz z instalacją solarno-wiatrową,
- montaż opraw oświetleniowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w powiecie pszczyńskim. Realizację celu głównego umożliwi zastosowanie OZE w budowie nowego oświetlenia najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych.


Zobacz jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim: www.mapadotacji.gov.pl