Powiat - Projekty unijne - Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych

22 marca 2018

Powiat doświetli przejścia dla pieszych

Do końca czerwca przy 20 przejściach dla pieszych na powiatowych drogach wykonany zostanie system oświetlenia. Na tę inicjatywę powiat pszczyński pozyskał ponad 440 tys. zł dofinansowania.

przejście ul. KatowickaDoświetlone zostanie m.in. przejście dla pieszych przy ul. Katowickiej w Pszczynie

loga

Kompletny system oświetlenia zamontowany zostanie przy nieoświetlonych przejściach na drogach powiatowych m.in. w Pszczynie, Czarkowie, Woli czy Miedźnej. Na każdym wytypowanym przejściu zamontowane zostaną dwie latarnie zasilane panelami fotowoltaicznymi i siłownią wiatrową.

- Żadne z tych przejść aktualnie nie posiada oświetlenia, co wpływa na spadek bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Przejścia dla pieszych zostały wytypowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie jako lokalizacje wskazujące najmniejszy poziom bezpieczeństwa i wymagające niezwłocznej interwencji - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Wartość zadania wyniesie prawie 540 tys. zł. Aż 444 tys. zł powiatowi udało się pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Inwestycję wykona konsorcjum firm: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak oraz Photinus GmbH&Co KG. Na realizację zadania wykonawca ma czas do 29 czerwca.

Wykaz miejsc do doświetlenia:

ul. Piaskowa w Suszcu - skrzyżowanie z ul. Szkolną (rejon bloków, trzy przejścia),
ul. Wiejska w Miedźnej - skrzyżowanie z ul. Bieruńską,
ul. Wiejska w Miedźnej - rejon sklepu przy pos. 25a,
ul. Międzyrzecka w Woli - rejon przystanku autobusowego,
ul. Międzyrzecka w Woli - przejście na cmentarz i do "Biedronki" (dwa przejścia),
ul. Pszczyńska w Woli - "Netto",
ul. Pszczyńska w Woli - Bank Spółdzielczy,
ul. Pszczyńska w Woli - kościół,
ul. Górnośląska w Gilowicach - rejon skrzyżowania z ul. Korfantego (przejście w kier. Miedźnej),
ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - rejon skrzyżowania z ul. Jasną,
ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - rejon szkoły,
ul. Katowicka w Pszczynie - Domek Ogrodnika,
ul. Korczaka w Golasowicach - na wysokości szkoły,
ul. Topolowa w Górze - rejon kościoła,
ul. Staromiejska w Pszczynie - szkoła,
ul. Chopina w Pszczynie - k.starej siedziby PZD,
ul. Korfantego w Gilowicach - szkoła LO.

doświetlenie przejść - podpisanie umowy20 marca członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, Grzegorz Nogły podpisał umowę z wykonawcami zadania

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa : IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT