Powiat - Projekty unijne - Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych

14 marca 2018

Wynik postępowania przetargowego/konkursowego

Informacja o wyniku postępowania przetargowego/konkursowego

loga
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) uprzejmie zawiadamiamy, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pszczyńskiego”, prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta Firmy Konsorcjum: Lider - Akademia Słońca, Partner - Photinus GmbH&Co KG.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: pzd.powiat.pszczyna.pl/?page=show&pid=742