Powiat - Projekty unijne - Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych

7 lutego 2018

Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - przetarg!

W dniu 7 lutego br. Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie systemu oświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach realizowanego projektu „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”.

loga

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne dla wykonania systemu oświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych zarządzanych przez Zamawiającego w ilościach określonych w kosztorysie ślepym. Roboty polegają na budowie kompletnego systemu oświetlenia 20 przejść dla pieszych oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących. Wykaz przejść objętych przedmiotem umowy określa dokumentacja techniczna.

Link do przetargu: pzd.powiat.pszczyna.pl/?page=show&pid=742

Powiat Pszczyński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Subregionu Centralnego realizuje projekt pn.: „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”.