Powiat - Projekty unijne - Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych

27 kwietnia 2017

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W dniach 12.04-20.04.2017 powiat pszczyński przeprowadził konsultacje społeczne planowanego do realizacji projektu „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych- zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego.”

Konsultacjom poddany był projekt w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych (słupy oświetleniowe pod zasilanie hybrydowe) przy 20 przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego.
Poniżej Raport z konsultacji:

Raport z konsultacji społecznych