Powiat - Projekty unijne - Termomodernizacja Internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie

26 czerwca 2014

Powiat Pszczyński otrzymał dofinansowanie na kolejną inwestycję!

Zarząd Województwa przyznał Powiatowi Pszczyńskiemu dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja systemu grzewczego PZS nr 2 w Pszczynie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku internatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie wraz z zabudową instalacji solarnej oraz dostosowaniem centralnej kotłowni. Na ten cel przyznano Powiatowi 1.370.612,53 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Powiat pozyskał 78.020,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Główne zadania w ramach projektu zostały zakończone już w zeszłym roku. Do końca tego roku wykonany zostanie również montaż dźwigu osobowego w internacie.

- Powyższa inwestycja jest kolejną wśród ponad stu zadań jakie Powiat Pszczyński zrealizował w obecnej kadencji przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych - łączny koszt tych zadań wynosi prawie 60 mln zł, z czego pozyskane wsparcie to ponad 50 mln zł. - to bardzo cieszy, tym bardziej iż wiele osób powątpiewało w możliwości powiatu. Ponadto trzeba przypomnieć, iż łączna wartość remontów dróg wojewódzkich w naszym powiecie sięgnęła w ostatnich latach 280 mln złotych - powiedział starosta Paweł Sadza.

Logo - RPO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013