Powiat - Projekty unijne - Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Goczałkowickiego

28 kwietnia 2016

Ogłoszenie o wyniku zamówienia

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164).

Powiat Pszczyński informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji pn. „Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego”, w wymaganym terminie tj. od 15 do 25 kwietnia 2016 r., oferty złożyli następujący Wykonawcy:

ogłoszenie

ogłoszenie2