Powiat - Projekty unijne - Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Goczałkowickiego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia
28 kwietnia 2016

Ogłoszenie o wyniku zamówienia

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164).
Zaproszenie do złożenia oferty
15 kwietnia 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego”.