Dla turystów - Atrakcje

Prywatne kolekcje

Dzięki zamiłowaniu mieszkańców powiatu do kolekcjonerstwa, powstało kilka prywatnych kolekcji. Zarówno Prywatna kolekcja Państwa Szenderów, Pana Tadeusza Żyły jak i Muzeum Regionalne „Smolarnia” zawierają eksponaty przypominające o dawnym życiu na ziemi pszczyńskiej.

Muzeum Regionalne „Smolarnia” posiada m. in. atelier fotograficzne oraz kolekcję przedwojennych strojów śląskich kobiet.
43-210 Kobiór, ul. Zmienna 36 32 2188378


Prywatna kolekcja zabytkowych narzędzi rolniczych Państwa Szenderów, Suszec, Kolonia Podlesie 5, Tel 32 212 42 48


Prywatna kolekcja zabytkowego sprzętu domowego , narzędzi rolniczych oraz broni historycznej pana Tadeusza Żyły, Jankowice k/Pszczyny, ul. Szewczyka 3a, Tel 32 211 5014,kom. 601 49 33 99