Powiat - Inne

Szkoły i placówki

Szkoły publiczne:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie
ul. 3 Maja 7
43-200 Pszczyna
Tel. (32) 210-37-27
e-mail: liceum.pszczyna@post.pl
www.chrobry-pszczyna.pl
Dyrektor: Renata Dyrda

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie
ul. Poniatowskiego 2
43-200 Pszczyna
tel/fax: (32) 210-36-24
e-mail: pzs1.pszczyna@gmail.com
www.samochodowka.pszczyna.edu.pl
Dyrektor: Teresa Wojtanowicz

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie
ul. Szymanowskiego 12
43-200 Pszczyna
tel. fax. (32) 210 34 63, 210 37 39, 210 47 33, 32 210 33 03
e-mail: sekretariat@pzs2pszczyna.pl
www.pzs2pszczyna.pl
Dyrektor: Piotr Cygan

Zespół Szkół Zawodowych I Ogólnokształcących w Woli
ul. Poprzeczna 1 a
43-225 Wola
Tel: (32) 211-80-33, fax: 211-80-28
e-mail: zszwola@powiat.pszczyna.pl
www.zszio.cal.pl
Dyrektor: Wojciech Strączek

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie
ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna
Tel. (32) 210-03-40
e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl
www.zs3s.pna.pl
Dyrektor: Grzegorz Kuczera

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie
ul. Zamenhoffa 5
43-200 Pszczyna
tel.(32) 210-37-16
e-mail: ppped@go2.pl
www.ppppszczyna.yoyo.pl

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
ul. 3 Maja 7
43-200 Pszczyna
tel. (32) 210-24-98
e-mail: biuro@popppszczyna.pl
e-mail: dyrektor@popppszczyna.pl
www.popppszczyna.pl


Szkoły i placówki niepubliczne

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze:

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
ul. Dworcowa 27
43-211 Piasek
tel. 32 210 48 47


Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudołtowice
tel. 32 449 05 59

Placówki kształcenia ustawicznego:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Kopernika 14
43 - 200 Pszczyna
tel. 32 212 53 88

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
ul. Kopalniana 6
43 - 225 Wola
tel. 32 214 83 00

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SZAGRU”
ul. Jaskółek 16
43-215 Studzienice
tel. 32 210 34 54

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o.
ul. 3 Maja 9
43 - 200 Pszczyna
tel. 32 210 35 65 w. 26

HAWEX Kompleksowa Obsługa BHP, Nadzór Budowlany
ul. Wiejska 31
43 - 262 Kobielice
tel. 32 212 51 26

EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas
ul. Sznelowiec 2
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 30 46; 500 582 587

Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Mirela Jeleń
ul. Sznelowiec 2
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 30 46; 500 582 587

Centrum Szkoleniowe AmeDor, placówka kształcenia ustawicznego
ul. Topolowa 61
43-262 Kobielice
tel. 693 141 982

Placówka Kształcenia Ustawicznego „BeHaPo” w Pszczynie
ul. 3 Maja 7,
43-200 Pszczyna,
tel. 663 300 483

Placówka Kształcenia Ustawicznego “Trener”
ul. Karola Miarki 4, 43-250 Pawłowice
tel. 668108905

Placówki artystyczne:
Niepubliczna Placówka Artystyczna CENTRUM EDUKACJI Dariusz Kempny
ul. Kopernika 26
43 - 200 Pszczyna
tel 32 42 31 651

Poradnie psychologiczno - pedagogiczna:
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska
ul. Zjednoczenia 12
43-250 Pawłowice
tel. 501 666 216

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Ala i AS”
ul. Zjednoczenia 12
43-250 Pawłowice
tel. 502 404 189

Szkoły niepubliczne, którym nadano uprawnienia szkoły publicznej:

Policealna Szkoła IDEA
ul. Kazimierza Wielkiego 5
43-200 Pszczyna
tel.: 32 441 43 18 (sekretariat szkoły), kom. 518 430 901
kształcenie zaoczne. Zawody, w których szkoła zamierza kształcić: technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik rachunkowości, technik geodeta, technik turystyki wiejskiej, florysta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych IDEA - kształcenie zaoczne
ul. Kazimierza Wielkiego 5
43-200 Pszczyna
tel.: 32 441 43 18 (sekretariat szkoły), kom. 518 430 901