Powiat - Projekty unijne

Powiatowe pokazy jeździeckie

Logo - PROW
Projekt pn.: „Powiatowe pokazy jeździeckie”, zrealizowany został w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu były pokazy koni hodowlanych połączone z konkurencjami zręcznościowymi jeźdźców, które odbyły się 28 sierpnia br. w Kobielicach podczas dożynek gminno-powiatowych.

Koszt całkowity projektu: 11.940,57 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRROW: 6.381,98 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013