Powiat - Projekty unijne

Stypendia

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku
Logo - POKL
Projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Program realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zasadach partnerskiej współpracy z 36 powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

W ramach I edycji projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w roku szkolnym 2008/2009 stypendia otrzymało 14 osób.

II edycja projektu została zaplanowana na dwa lata szkolne 2009/2010 oraz 2010/2011.

W roku szkolnym 2009/2010 stypendia zostały przyznane 14 uczniom. Natomiast w roku 2010/2011 złożono 83 wnioski o przyznanie stypendium, z czego 13 zostało odrzuconych przez Komisje stypendialną ze względów formalnych. W dniu 24 listopada 2010 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu Pszczyńskiego o zatwierdzeniu listy stypendystów (70 osób), która następnie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

W dniu 4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 211/17/IV/2011 zatwierdził listę stypendystów w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" oraz uchwałą nr 212/17/IV/2011 listę rezerwową uczniów ubiegających się o stypendium w ramach projektu.

W związku z powyższym w Powiecie Pszczyńskim zostało przyznanych 36 stypendiów dla uczniów z szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Logo - POKL
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - III edycja projektu stypendialnego

W latach 2008 - 2011 Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie z 36 powiatami oraz miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego realizował dwie edycje projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", w ramach których udzielono łącznie 1847 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów, których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła istotną barierę w rozwoju edukacyjnym.

Osiągnięte cele i rezultaty projektu zdecydowanie przemawiają za jego kontynuacją. Kolejna edycja będzie realizowana samodzielnie przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Zasady ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2011/2012 zostaną określone w zmienionym w najbliższym czasie Regulaminie przyznawania stypendiów i ogłoszone podczas akcji informacyjnej planowanej na wrzesień br. Zachęcamy Państwa do monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl

Stypendia w latach 2004-2006
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.