Powiat - Projekty unijne

Pracownie kształcenia ustawicznego - Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie, projekt - Dajemy Ci naukę, by życie nie dało Ci nauczki” w ramach działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu był remont i wyposażenie budynku magazynowo-garażowego oraz sal w budynku warsztatów szkolnych na potrzeby kształcenia ustawicznego.

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 12 grudnia 2011 r.
Termin realizacji projektu: grudzień 2008 r. - wrzesień 2011 r.
Koszt całkowity projektu: 1 356 010,97 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 1 152 609,32 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl