Powiat - Projekty unijne

Pracownie zawodowe

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego” w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu było utworzenie 13 pracowni zawodowych w czterech szkołach ponadgimnazjalnych, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Pszczyńskiego:

w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie:
Pracownia naprawy i obsługi podwozi pojazdów samochodowych
Pracownia naprawy i obsługi silników i podzespołów pojazdów samochodowych
Pracownia diagnostyki układu jezdnego i mechatroniki
Pracownia obróbki ręcznej metali i ślusarstwa
Pracownia obróbki skrawaniem
Pracownia elektrotechniczna wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym
Pracownia spajania metali - spawanie metodą MAG
Pracownia spajania metali - spawanie gazowe
Pracownia spajania metali - spawanie metodą TIG oraz elektrodami otulonymi.

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pszczynie:
Pracownia logistyczna - laboratorium symulacyjne firmy logistycznej

w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie:
Pracownia technologii żywienia wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym

w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli:
Pracownia logistyczna - laboratorium symulacyjne firmy spedycyjnej, logistycznej, handlowej
Pracownia mechatroniczna

Termin realizacji projektu: kwiecień 2008 r. - grudzień 2010 r.
Koszt całkowity projektu: 3 406 276,81 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 844 227,92 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim - 2010 rok