Powiat - Projekty unijne

Ścieżki rowerowe

Logo - ZPORR
Powiat Pszczyński zrealizował projekt „Powiat pszczyński - powiatem turystycznym poprzez rozwój turystyki rowerowej i ścieżek dydaktycznych” w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu pszczyńskiego poprzez polepszenie warunków przejazdu po trasach rowerowych w powiecie pszczyńskim.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Systemu Turystycznych Tras Rowerowych po gminach Pawłowice, Suszec, Kobiór i Pszczyna w powiecie pszczyńskim. Wspólną osia dla całego systemu jest niebieska trasa rowerowa zwana „Plessówką” o długości ok. 44,5 km z Pawłowic przez Suszec, Kobiór do Pszczyny. W każdej z w/w gmin od „Plessówki” odgałęziają się lokalne trasy gminne w postaci okrężnych szlaków o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ogólnie cały system tras rowerowych wynosi prawie 152 km.

Całkowita wartość projektu: 147 258,97 PLN
Dofinansowanie ogółem: 109 558,62 PLN (74,3986%), w tym:
- EFRR: 96 669,37 PLN (65,6458%)
- Budżet Państwa: 12 889,25 PLN (8,7528%)
- Wkład własny Powiatu: 37700,35 PLN (25,6014%)