Dla turystów - Szlaki turystyczne

Trasy rowerowe w gminie Suszec

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Suszec „Wokół Suszca”
Przebieg: Suszec Centrum - Stary Suszec - Grabówki - Podlesie; znaki czarne; długość: 8,1 km

Trasa rozpoczyna się w węźle szlaków przy ul. św. Jana, obok kościoła św. Stanisława. Wspólnie z trasą rowerową „Wokół Rudziczki” odchodzi od trasy „Plessówka” w ul. Szkolną w kierunku zachodnim. Po 400 m trasa „Wokół Rudziczki” podąża na wprost ul. Szkolną, natomiast opisywana trasa „Wokół Suszca” skręca w prawo w ul. Dolną i podążamy wśród gospodarstw a następnie obok zabudowań przemysłowych KWK „Krupiński” przez 1400 m do skrzyżowania przy sklepie spożywczym. Na skrzyżowaniu ulic: Dolna, Królówka i Zgońska należy obrać kierunek po skosie w lewo z ul. Dolnej na ul. Królówka. Najpierw przez wieś, później przez las (przejazd po granicy Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”) do skrzyżowania przyleśnego na granicy gmin. Na skrzyżowaniu skręt w prawo pod kątem prostym z ul. Królówka na ul. Poprzeczną. Po niej wśród zabudowań jedziemy przez 600 m. Na skrzyżowaniu skręt z ul. Poprzecznej na ul. Zgońską i po chwili wjazd w leśny obszar na terenie byłych żwirowni. Za nimi skręt w lewo pod kątem prostym z ul. Zgońskiej w ul. Okrężną. Po niej podążamy wśród upraw i pojedynczych gospodarstw krętą drogą przez przysiółek Grabówki do skrzyżowania z ulicą, po której biegnie trasa rowerowa „Plessówka”. Na skrzyżowaniu z ulicy okrężnej w lewo na ul. Na Grabówki i dalej kierujemy się w kierunku kompleksu leśnego. Po 550 m na skraju lasu za stawami ostry skręt w prawo, obok stawu brzegiem lasu przez 400 m. Obok leśniczówki na Wyryzku w lewo odchodzi w głąb lasu trasa „Plessówka”, natomiast trasa „Wokół Suszca” biegnie dalej prosto i wkracza w obszar lasu. Po następnych 500 m na skrzyżowaniu duktów skręt w lewo. Dalej obrzeżem lasu przez 450 m i skręt w prawo w kierunku zabudowań przy szkółce drzewek ozdobnych. Pośród łąki po 300 m szlak dociera do drogi asfaltowej przy domostwie z prywatnymi zbiorami etnograficznymi. Przy skansenie jest węzeł szlaków rowerowych. W tym miejscu następuje koniec trasy „Wokół Suszca”. Do centrum Suszca należy kontynuować jazdę „Plessówką”.

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Suszec „Wokół Rudziczki”
Przebieg: Kolonia Sikowiec - Gwaruś - Rudziczka - Suszec Centrum; znaki żółte; długość: 8,8 km

Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Baranowickiej i Wielodrogi, gdzie jest węzeł szlaków rowerowych i odgałęzia się w tym miejscu od trasy „Plessówka”. Trasa skierowana jest na południe ul. Baranowicką wśród obszarów zielonych. Po 700 m przejazd obok szklarni i chwilę później obok stawów. 300 m dalej skręt w prawo na parking przy ośrodku rekreacyjnym. Z parkingu w lewo, po łące ścieżką nad brzegiem stawu Gwaruś. Na narożu stawu (płd.-wsch.) zjazd w prawo i okrążając staw w sąsiedztwo bramy wjazdowej do Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś”. Dalej na wprost brzegiem lasu przez 500 m granicą gminy Suszec i Żory. Po czym skręt w prawo ul. Wąską przez 300 m. i po skosie na ul. Baraniok. Trasa wchodzi do sołectwa Rudziczka. Obecnie jedziemy wśród pól przez 1300 m do skrzyżowania nieopodal obiektów kopalnianych. Z ul. Baraniok skręt w prawo w ul. Kleszczowską, po niej prosto granicą gminy i sołectwa przez 1000 m do skrzyżowania z ul. Pszczyńską (DW 935). Z ul. Kleszczowskiej przedostajemy się na wprost w poprzek DW 935 na ul. Przyjazną. Po 300 m skręt w prawo w ul. Szkolną. Po niej prosto przez 1000 m w sąsiedztwo Dworu Rudzickiego w otoczeniu parku, do skrzyżowania. Od skrzyżowania z ul. Napieralskiego na wprost i dalej ul. Szkolną przez 800 m w pobliże torów i wiaduktu. Teraz należy skręcić w prawo ślimakiem na ul. Piaskową (dojazdowa do kopalni „Krupiński”), po niej 400 m przez wiadukt w pobliże osiedla mieszkalnego KWK „Krupiński”. Na wysokości osiedla należy skręcić w prawo po zjeździe na ul. Szkolną w dwóch ostrych skrętach. Dalej już prosto obok użytków zielonych do skrzyżowania, przy którym rozpoczyna się bardziej zwarta zabudowa wiejska. Na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Dolnej trasa spotyka się z trasą „Wokół Suszca”, która odbiega na północ ul. Dolną. Natomiast teraz te dwie trasy wspólnie zmierzają ul. Szkolną na wprost przez 400 m do następnego złożonego skrzyżowania nieopodal kościoła. W centrum Suszca, na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i św. Jana kończy się trasa „Wokół Rudziczki”. W tym miejscu styka się ona z trasą „Plessówka”.

„Gwaruś”
Przebieg: Suszec - Kryry - Mizerów; znaki czarne; długość: 17 km

Od strony Mizerowa łączy się ona z trasą rowerową na terenie gminy Pawłowice, natomiast od strony Suszca łączy się z trasą rowerową na terenie gminy Orzesze. Zaczynając wędrówkę od strony Orzesza jedziemy kolejno przez Stary Suszec i Grabówki (ulicami: Królówka, Poprzeczną, Okrężną i Na Grabówki); następnie przejeżdżamy przez centrum Suszca ul. św. Jana. Na ul. Baranowickiej ścieżka rozchodzi się i możemy dokonać następującego wyboru: jedziemy prosto, odpocząć do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Gwaruś”, gdzie kończy się odgałęzienie ścieżki, lub skręcamy w lewo i ul. Wielodroga (kiedyś tędy biegła droga z Raciborza do Pszczyny), prowadzącą pośród pól i dojeżdżamy do Kryr. W Kryrach jedziemy kolejno ulicami: Rolniczą, Wyzwolenia, Wodną, Nierad i Kasztanową. Ulicą Wyzwolenia wjeżdżamy do Mizerowa, gdzie ścieżka ponownie się rozdwaja i prowadzi również ul. Nadrzeczną. Na teren gminy Pawłowice poprzez Borki możemy wjechać ul. Wyzwolenia lub ul. Mleczną.

Łącznikowa Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Suszec „Zielona”
Przebieg: Radostowice - Lasy Pszczyńskie - Nadleśnictwo Kobiór; znaki zielone; długość: 9,9 km

Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DW 935) z ul. Dworcową. Przejazd przez wieś ul. Dworcową na odcinku 2300 m do stacji kolejowej. Przy niej w lewo i po 200 m skręcamy w prawo przez przejazd kolejowy i podążamy w zakosie przez las na północ. Wkrótce z prawej mijamy leśniczówkę i dalej wzdłuż granicy gmin do rozstaju dróg, które znajduje się 1000 m od przejazdu kolejowego. Od rozdroża dalej prosto pośród lasu, po 300 m skręt w prawo. Po chwili trasa przechodzi obok stawów leśnych. Za nimi po 400 m skręt w prawo, w leśną drogę szutrową i po niej 2200 m do prostopadłego skrzyżowania. Na skrzyżowaniu skręt w lewo i teraz trasa biegnie wspólnie z Wojewódzką Trasą Rowerową nr 1 w kierunku północnym. Trasa wiedzie wśród lasu, po 2200 m skręt w prawo pod kątem prostym na wschód. Następnie przez 900 m i skręt w lewo przed torami. Teraz między linią kolejową a zabudowaniami po 400 m trasa dociera w sąsiedztwo Nadleśnictwa w Kobiórze. Na placyku obok pomnika w węźle tras rowerowych następuje koniec trasy.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.