Dla turystów - Szlaki turystyczne

Trasy rowerowe w gminie Kobiór

Łącznik Rowerowy Gminy Kobiór „Stara Piła”
Przebieg: Kobiór Dolina Trzech Stawów- Stara Piła (dolina Gostyńki); znaki czarne; długość: 3,5 km

Trasa odgałęzia się od trasy „Plessówka” na wysokości środkowego stawu, na skrzyżowaniu ul. Leśników i ul. Na Kąty w kierunku północnym, wzdłuż szpaleru starych pomnikowych dębów. Po niej prosto przez 600 m do prostopadłej drogi przy sędziwym dębie (pomnik przyrody). Przy nim skręt w prawo pod kątem prostym w ul. Cichą. Po chwili mijamy kaplicę św. Antoniego i skrzyżowanie z ul. Centralną (DW 928). Na skrzyżowaniu następuje skręt w prawo z ul. Cichej na ruchliwą ul. Centralną (DW 928) i chodnikiem przez 180 m dojeżdżamy do skrzyżowania i należy skręcić w lewo pod kątem prostym w ul. Żołędziową i jedziemy poprzez zabudowę osiedlową ok. 500 m. Potem skręcamy w lewo w ul. Zachodnią i zabytkową aleją dębową docieramy do skraju lasu. Dalej na wprost duktem leśnym, o nienajlepszej nawierzchni przez ok. 1600 m do skraju lasu, gdzie ukazują się łąki i zabudowania stadniny koni. Stąd, tą samą trasą można wrócić do Kobióra lub wybrać trasę wzdłuż ul. Zachodniej i Składowej pod wiaduktem kolejowym do Nadleśnictwa „Kobiór”.

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Kobiór „Smolarnia”
Przebieg: Nadleśnictwo Kobiór - Kajzerowiec - Smolarnia - Kobiór Kościół - Droga Książęca - Kobiór Centrum; znaki żółte; długość: 8,8 km

Trasa rozpoczyna się z węzła tras rowerowych: Wojewódzkiej Trasy Rowerowej nr 1, trasy „Plessówka” i trasy „Zielona”. Od ul. Leśnej, od pomnika przy Nadleśnictwie trasa pokrywa się z trasą „Plessówka”. Prowadzi w kierunku południowym wzdłuż torów kolejowych do mostu na rzece Korzenica. Pod zabytkowym mostem kolejowym należy przeprawić się po kładce ułożonej w korycie rzeki do dzielnicy Kajzerowiec. Po przejechaniu ok. 150 m ścieżką wzdłuż Korzenicy dojeżdżamy do ul. Łukowej i dalej przez 300 m do skrzyżowania ulic Łukowej i Bartniczej. Tutaj następuje rozdzielenie tras: „Plessówka” i „Smolarnia”. Trasa „Smolarnia” skręca w prawo na ulicę Bartniczą, po niej prosto przez 500 m przebywając dzielnicę Kajzerowiec, po czym łagodny skręt w prawo i później w lewo do brzegu lasu. Od skraju lasu na wprost na ścieżkę gruntową, później starymi groblami wśród lasu krętą drogą do skrzyżowania duktów leśnych przez 800 m. W tym miejscu skręt w lewo pod kątem prostym na trawiastą „szutrówkę”. Trasa obiera kierunek północny, do wyjazdu z lasu na drogę asfaltową przy dużym drewnianym budynku na ul. Zmiennej, w którym mieści się Muzeum Regionalne „Smolarnia”. Od Muzeum i okazałego dębu z wiszącą kapliczką jedziemy prosto ul. Zmienną przez 450 m i skręcamy w lewo w ul. Łukową. Po 300 m do skrzyżowania ul. Łukowej z ul. Ołtuszewskiego, gdzie trasa krzyżuje się z trasą „Plessówka”. Dalej prosto ul. Łukową po 100 m skręt po łuku w prawo na trakt pieszo-rowerowy przez mostek na Korzenicy. Po przebyciu 300 m docie-ramy do ronda - przekraczamy ul. Przelotową (DW 928) - po drugiej stronie dalej docieramy w sąsiedztwo kościoła parafialnego na ul. Rodzinnej. Od kościoła prosto ul. Rodzinną obok cmentarza i wśród wsi przez 600 m. Za małym stawem skręt w lewo pod kątem prostym z ul. Rodzinnej na ul. Błękitną. Teraz na północ w zakrętach pośród wsi po 1300 m trasa dociera do Drogi Książęcej, po której wytyczona jest Wojewódzka Trasa Rowerowa nr 1. Z ulicy Błękitnej skręt w lewo na Drogę Książęcą wśród zadrzewionego obszaru i dalej prosto przez 800 m do skrzyżowania z ul. Kobiórską. Przez skrzyżowanie prosto i dalej ul. Żelazną ok. 600 m do stacji kolejowej. Tutaj skręt w lewo, następnie prosto przez 500 m do wiaduktu, następnie skręt w lewo i chodnikiem wzdłuż ul. Centralnej (DW 928) w kierunku centrum Kobióra, gdzie trasa się kończy.

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Kobiór „Niedźwiedziówka”
Przebieg: Kobiór Żorek - Zgoń - Lasy Pszczyńskie - Mitręgówka; znaki żółte; długość: 8,8 km

Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg w górnej części Doliny Trzech Stawów. Trasa jest odgałęzieniem od trasy „Plessówka”. Ze skrzyżowania wyjazd na zachód. Przez 1700 m wśród lasu wzdłuż dolinki strumienia Korzenica (Korzeniec Północny). Następnie szlak skręca na północ i po 800 m skręt w lewo pod kątem prostym. W dalszym rozwinięciu trasa biegnie dokładnie na zachód przez 2200 m do skraju lasu. Na skraju lasu należy skręcić w lewo wzdłuż jego brzegu przez 300 m, po czym wjeżdżamy na asfaltową ul. Turystyczną w Orzeszu. Po niej 1300 m wśród rzadko usytuowanych gospodarstw do skrzyżowania ulic. Na skrzyżowaniu skręt w lewo z ul. Turystycznej na ul. Akacjową i dalej 300 m przez wieś. Po czym skręt w prawo i w lewo do lasu. Następnie krętą drogą leśną do skrzyżowania dróg przy gajówce „Mitręgówka”. Na skrzyżowaniu następuje koniec trasy i połączenie w węźle z trasą rowerową „Plessówka”.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.