Dla turystów - Szlaki turystyczne

Międzygminna sieć turystycznych tras rowerowych w powiecie pszczyńskim Pawłowice - Suszec - Kobiór - Pszczyna

„Plessówka” (powiat pszczyński)

Przebieg: Pawłowice - Suszec - Kobiór - Pszczyna; znaki niebieskie; długość: 44,5 km

Gmina Pawłowice; długość: 4,6 km

Trasa rozpoczyna się w węźle szlaków rowerowych obok Urzędu Gminy. Dalej na wprost ul. Zjednoczenia (DW 933) na północ ok. 50 m, po czym w prawo w ul. Pszczyńską (DW 933) przez 100 m i skręt w lewo w ul. Górka. Po 300 m skręt w prawo na wiadukt nad DK 81. Za kładką skręt w lewo na ul. Zapłocie, po 40 m skręt w prawo po tej ulicy. Następnie pod wiaduktem kolejowym do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Dalej prosto ul. Wyzwolenia (droga powiatowa z pierwszeństwem przejazdu) - obok stawów: Budrowiec i Żabka. Przy stawie Żabka skręt w prawo w ulicę Borki w Warszowicach. Dalej obok zajazdu przy stadninie koni „Borki” do granicy gminy niedaleko stawu Farskiego.

Gmina Suszec; długość: 20,3 km
Wjazd do gminy Suszec w sołectwie Mizerów na ul. Mleczną. Po 200 m dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu i zjeżdżamy w lewo w ul. Wyzwolenia. Po niej 650 m i skręt w prawo w ul. Nadrzeczną podporządkowaną. Tutaj trasa biegnie równolegle do dolinki Pszczynki na wschód i po 900 m w przysiółku Nowy Dwór - obok szkoły - dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą główną. Zjeżdżamy z podporządkowanej ul. Nadrzecznej w lewo po skosie w ul. Wyzwolenia. Po niej obok osiedla do dużego skrzyżowania z ul. Lipki. Na skrzyżowaniu w lewo dalej ul. Wyzwolenia przez 300 m do mostku nad Pszczynką do granicy sołectwa. Po przekroczeniu mostku wjazd do sołectwa Kryry i dalej ul. Wyzwolenia. Po 200 m skręt w prawo w ul. Kasztanową. Teraz przez 460 m na północ, po czym skręt w lewo po drodze gruntowej wzdłuż potoczku. Po kolejnych 400 m wjazd na asfaltową ul. Nierad. Po niej prosto przez 600 m i skręt w lewo w ul. Łoskutową. Po niej 300 m.do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Skręt w prawo z podporządkowanej na ul. Wyzwolenia, po niej 500 m i przy OSP skręt w lewo w podporządkowaną ul. Rolniczą. Dalej przez 400 m i przy cmentarzu skręt w prawo na trakt Wielodroga. Po niej 800 m do granicy sołectwa. Dalej na wprost Wielodrogą wśród pól w sołectwie Suszec przez 1700 m, po czym skręt w prawo w ul. Baranowicką. Po niej 400 m do skrzyżowania z ul. Pszczyńską (DW 935). Przez skrzyżowanie na wprost w ul. św. Jana; po 500 m pod mostem kolejowym i po dalszych 300 m docieramy na skrzyżowanie w centrum wsi obok kościoła. Tutaj znajduje się węzeł szlaków rowerowych. Przed kościołem pw. św. Stanisława z ul. św. Jana trasa skręca w prawo w ul. Szkolną. Po niej jedziemy przez 1900 m, po czym skręcamy w prawo w ul. Kolonia Podlesie i wśród upraw przez 700 m wijącą się drogą do dużych zabudowań przy uprawach drzewek ozdobnych. W zabudowaniach znajdują się „Prywatne Zbiory Etnograficzne P. Szenderów”. Tutaj też jest węzeł szlaków rowerowych. W tym miejscu „Plessówka” opuszcza drogę asfaltową i skręca w lewo na ścieżkę przy szkółce i przez 250 m biegnie na północ wspólnie z lokalną trasą „Wokół Suszca”. Na skraju lasu „Plessówka” skręca w prawo na gruntową leśną drogę i obiera kierunek na wschód. Obecnie wśród lasu drogą Markowo Linio na wprost przez 1650 m w dolinie Korzenicy. Przy kapliczce skręca w lewo na Kobiórsko Drogę i dalej przez las na odcinku 1600 m do skrzyżowania dróg opodal gajówki. Przy gajówce Mitręgówka skręt w prawo po skosie i dalej prosto przez 2000 m do skrzyżowania przy krzyżu.

Gmina Kobiór; długość: 7,8 km
Od krzyża dalej Kobiórsko Drogą na wprost przez 2100 m do skrzyżowania za mostkiem na Korzenicy przy Dolinie Trzech Stawów. Na skrzyżowaniu w prawo w ul. Leśników, po niej wzdłuż stawów na Korzenicy przez 1700 m do pomnika na placu przy Nadleśnictwie „Kobiór” do węzła z Wojewódzką Trasą Rowerową nr 1. W celu bezkolizyjnego przeprawienia się przez linię kolejową należy pojechać w prawo dalej w kierunku południowym - równolegle do torów do mostku na Korzenicy. Pod mostem, po kładce drewnianej w korycie rzeki, przekraczamy rzekę i linię kolejową. Dalej razem z trasą „Smolarnia” jedziemy ul. Łukową do skrzyżowania z ulicą Bartniczą. Tutaj trasa „Smolarnia” skręca w prawo do Muzeum Regionalnego „Smolarnia”, a trasa „Plessówka” biegnie dalej na wschód. Na skrzyżowaniu trasa przecina prostopadle ul. Przelotową (DW 928). Za nią dalej ul. Ołtuszewskiego przez Zagrodniki. Po 1500 m dojeżdżamy do DK 1. Drogę krajową trasa przekracza w poprzek ul. Beskidzkiej na przejściu dla pieszych oznaczonych pulsującymi światłami. Za DK 1 dalej ul. Ołtuszewskiego przez 700 m na wschód i skręcamy w prawo na bezpieczną i wygodną drogę, wzdłuż której poprowadzony jest rurociąg wodny „Gocza”. Trasa skręca w prawo na Trakt Studzienicki - obok zabudowań zakładów spożywczych do granicy gminy, ok. 100 m.

Gmina Pszczyna; długość: 11,8 km
Od granicy gminy Kobiór „Plessówka” biegnie linią prostą na południe pośród lasu. Wzdłuż trasy biegnie rurociąg „Gocza”. Po 1300 m szlak przecina prostopadle biegnącą drogę z leśniczówki „Osowiec” do stawu Żebrak. Dalej utrzymując kierunek południowy podążamy w podobnej konfiguracji przez następne 1400 m do skrzyżowania duktów. Nieopodal skrzyżowania znajduje się duże biwakowisko. Trasa „Plessówka” biegnie dalej na wprost w kierunku południowym Traktem Studzienickim. Po przebyciu 1000 m szlak przebiega przez sołectwo Studzienice od trasy odchodzą drogi do posesji i centrum wsi. Dalej kierunek południowy. Po 3000 m od biwakowiska trasa przechodzi nad ciekiem Dokawa. Po następnych 1000 m docieramy na skrzyżowanie dróg w Jankowicach. Nasza trasa przecina na wprost ul. Żubrów (DW 931) i przechodzi obok boiska a następnie pośród użytków zielonych. Po 700 m od skrzyżowania z ul. Złote Łany trasa przechodzi obok dużej oczyszczalni ścieków. Dalej trasa przekracza po kładce rzekę Pszczynka. Za kładką jedziemy wśród łęgowych zarośli do skrzyżowania i węzła tras rowerowych. Na skrzyżowaniu skręt w prawo i wspólnie z trasą „Greenways” i R4, po płytach na ul. Chochółki. Dalej wśród zabudowy willowej, po chwili skręt w lewo w lekkim zjeździe i dalej ul. Chochółki. Obok baru „U Andrzeja” skręt w prawo na ul. Męczenników Oświęcimskich (DW 933). Po niej wzdłuż Osiedla Daszyńskiego przez 400 m, po czym zjazd w lewo na trakt pieszo-rowerowy do podziemnego przejazdu pod DK 1 (ul. Górnośląska). Po drugiej stronie tunelu w prawo do ul. Dworcowej, na którą skręcamy w lewo. Trasa mija placówki handlowo-przemysłowe, następnie przecina tory i za nimi po 100 m skręca w prawo do parku. Trzy trasy rowerowe zgodnie biegną dalej alejami Parku Dworcowego, mijają amfiteatr, przecinają ul. Parkową. Następnie przechodzą obok Skansenu i karczmy „Stary Młyn”. Asfaltowa aleja przechodzi przez kładkę nad Pszczynką. Za nią trasa przecina ruchliwą ul. Katowicką. Obecnie trasa wkracza w obręb Parku Zamkowego. Teraz wśród starodrzewu mija spiętrzenia śluzowe Pszczynki i dochodzi do stawów, za którymi skręca w lewo, aby dotrzeć do centralnego węzła szlaków rowerowych przy Hali Sportowej MORiS - nieopodal Zamku. Tutaj kończy się trasa.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.