Dla turystów - Szlaki turystyczne

Europejska Trasa Rowerowa Eurovelo (R4)

Przebieg: Golasowice - Zbytków (pow. cieszyński) - Strumień (pow. cieszyński) - Wisła Mała - Studzionka - Wisła Wielka - Łąka - Pszczyna - Ćwiklice - Frydek - Wola; znaki zielone; długość: 36 km

Trasa biegnie od przejścia granicznego w Chałupkach przez Jastrzębie, Bzie Zameckie, przekracza granicę powiatu pszczyńskiego w miejscowości Golasowice, gdzie asfaltową drogą biegnie przez Kolonię Golasowicką, przecina drogę łączącą Pawłowice z Pruchną i Cieszynem i dalej przez Kolonię Pawłowicką - pomiędzy polami - przekraczając granicę powiatu cieszyńskiego do sołectwa Zbytków. Pomiędzy zabudowaniami dojeżdżamy do skrzyżowania z DK 81 Katowice - Wisła, gdzie światła regulują ruch; przekraczamy ją, z prawej mijamy stację paliw, w głębi stoi samolot pasażerski zamieniony w kawiarnię.

Jesteśmy w miejscowości Strumień na ul. 1. Maja; przejeżdżamy przez linię kolejową biegnącą z Katowic do Strumienia - obok cmentarza i barokowego kościoła katolickiego z 1790 r. pw. św. Barbary - i dojeżdżamy do rynku, w którym znajdujemy zabytkowe kamieniczki i ratusz z 1628 r. Teraz szlakiem oznakowanym wjeżdżamy w boczną uliczkę obok kapliczki, polną drogą dojeżdżamy do drogi osiedlowej i jesteśmy z powrotem w powiecie pszczyńskim. Tu skręcamy w lewo, przejeżdżamy obok osiedla Adelajda i jesteśmy w sołectwie Studzionka. Wjeżdżamy do wsi obok klasycystycznego kościoła katolickiego - kościół murowany z 1834 r. pw. NMP Wniebowziętej - przy nim cmentarz. W oddali widzimy kościół ewangelicki wybudowany w 1939 r. My skręcamy w prawo w ul. Powstańców Śląskich, przejeżdżamy obok leśniczówki mijając stawy po lewej i prawej stronie, dojeżdżamy do drogi z Brzeźc do Wisły Wielkiej.

Na wprost przed nami rozciąga się rozlewisko Zbiornika Łąka, utworzonego na rzece Pszczynka. Teraz skręcamy w prawo w kierunku Wisły Wielkiej. Spotykamy tu również oznakowany kolorem czerwonym szlak pieszy i razem z nim naszym szlakiem udajemy się pomiędzy rzadkimi zabudowaniami wijącą się trochę ul. Hodowców. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie trasa opuszcza drogę główną i ul. Leśną poruszamy się wzdłuż brzegów zbiornika, a następnie drogą polną przejeżdżamy przez las Roszkowice i jesteśmy w sołectwie Łąka. Obok plaży wjeżdżamy na utwardzoną ul. P. Skargi, po lewej kilka domów i zabudowania kierownictwa zbiornika. Dojechaliśmy do czoła zbiornika wodnego, skręcamy w prawo, potem w lewo w dalszym ciągu ul. P. Skargi jedziemy prosto, mijamy po lewej małą restaurację i spotykamy z prawej główną ulicę w Łące -- ul. Tetmajera, przy której w odległości około 500 m od naszego skrzyżowania znajduje się zabytkowy kościół drewniany z 1660 r. Nasza trasa wiedzie dalej prosto, mijamy po lewej gospodarstwo ogrodnicze i drogę tzw. Łącką Groblę.

Jesteśmy w Pszczynie i teraz już ul. Kasztanowa prowadzi nas do skrzyżowania z ul. Cieszyńską, która biegnie z Pszczyny do Strumienia. Tu obok kapliczki ze św. Antonim skręcamy w lewo i chodnikiem (dopuszczony ruch rowerami) przejeżdżamy obok stacji benzynowej i z prawej obok zabudowań szklarniowych do skrzyżowania, gdzie w prawo można udać się do Goczałkowic, a na wprost do centrum Pszczyny. My skręcamy w lewo i jedziemy obok bloków mieszkalnych (tu do 1945 r. znajdowała się stadnina koni należąca do książąt pszczyńskich), przejeżdżamy przez mostek na potoku Młynówka, po prawej nowy pawilon dla osób uprawiających golfa i wjeżdżamy w alejkę dębową przez tereny golfów. Za polem golfowym po lewej w głębi znajdujemy groby harcerzy zamordowanych we wrześniu 1939 r. a trochę dalej po prawej groby powstańców śląskich również zamordowanych w pierwszych dniach września 1939 r. przez hitlerowców oraz grób żołnierzy polskich broniących się w 1939 r. w okolicach Ćwiklic.

Po przeciwnej stronie głaz upamiętniający miejsce zbiórki powstańców śląskich w 1919 r. przed wybuchem l Powstania Śląskiego. Jadąc dalej spotykamy się z rzeką Pszczynka (po lewej) i przecinając ruchliwą ul. Żorską podążamy alejką w stronę w perspektywie widocznego zamku. Przed zamkiem widzimy dwa odlewy żeliwne przedstawiające lwy, dalej oficyna oraz inne zabudowania związane z działalnością prowadzoną przez właścicieli zamku. Mamy przed sobą dawniejszą ujeżdżalnię, zamienioną na halę sportową, stajnie, powozownię oraz garaże wraz z warsztatami. Stoimy przed tablicą przedstawiającą schemat parku, na nim zaznaczone ciągi komunikacyjne, rozlewiska Pszczynki oraz różne obiekty znajdujące się na tym terenie. Po prawej mur odgradzający park od placu, przy którym stoi kościół katolicki pw. Wszystkich Świętych, jeden z budynków Urzędu Miasta oraz przy uliczce prowadzącej w kierunku rynku kościół ewangelicki z 1907 r., neobarokowy.

Na wprost przed nami główna aleja parku, którą jedziemy przez most na Pszczynce i za mostem w prawo obok Domu Ogrodnika, przekraczamy ul. Katowicką i jesteśmy na terenie Parku Dworcowego. Jeszcze raz pokonujemy most na Pszczynce i po lewej stronie jest karczma „Stary Młyn” a za nią płot otaczający teren Skansenu „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”. Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego, a tym samym opuszczamy park. Linia kolejowa prowadzi z Katowic do Bielska z odgałęzieniem do Zebrzydowic. Ruchliwą ulicą dojechaliśmy do skrzyżowania z drogą DK1, jednak my chodnikiem z prawej strony jezdni przez tunel podążamy już teraz ul. Męczenników Oświęcimskich i przed nami z prawej strony widać kościół w budowie - dojeżdżając do niego skręcamy w lewo i dalej ul. Chochółki za znakami naszej trasy do sołectwa Ćwiklice.

Jesteśmy na ul. Kombatantów, która wijąc się pomiędzy zabudowaniami wprowadza nas do gminy Miedźna, gdzie w centrum znajduje się zabytkowy kościół. Teraz jadąc ul. Poprzeczną i Leśną obok leśniczówki znajdziemy się w sołectwie Frydek. Dalej prowadzi nas polna droga do miejscowości Wola - przed nami widoczne wieże wyciągowe i zabudowania kopalni węgla kamiennego „Piast” (dawniej „Czeczot”). Dojeżdżamy do skrzyżowania drogi głównej Miedźna - Wola i Wola - Międzyrzecze, skręcamy w lewo - po prawej nowy kościół katolicki w Woli. Obok kościoła trasa prowadzi w kierunku rzeki Wisła - po prawej stawy hodowlane - i wzdłuż rzeki dojeżdżamy do drogi i przejazdu kolejowego po przekroczeniu którego, pokonujemy most na Wiśle i dalej trasa prowadzi przez Harmęże do Krakowa.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.