Powiat - Charakterystyka

Symbole powiatu

Symbole Powiatu Pszczyńskiego
W dniu 21.08.2002r. Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, proporca i pieczęci Powiatu Pszczyńskiego. Podjęto także uchwałę w sprawie zasad używania symboli Powiatu Pszczyńskiego.
Projekty powyższych symboli powiatu uzyskały pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Herb Powiatu Pszczyńskiego zawiera elementy odwołujące się do przeszłości połączone z fragmentem herbu województwa śląskiego, do którego powiat administracyjnie należy. Mieści także akcenty symbolizujące dzień dzisiejszy powiatu. Autorem projektów symboli powiatu jest Pani Barbara Widłak.

Część historyczna:
Ziemia pszczyńska, której część stanowi obecny powiat w XIII w. należała do władanego przez Piastów księstwa opolsko - raciborskiego a po jego podziale w 1282r. weszła w skład nowopowstałego księstwa raciborskiego. Z rąk piastowskich władców Władysława I lub jego syna Przemysława Pszczyna otrzymała prawa miejskie. W 1303r. była już siedzibą kasztelana.
Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta raciborskiego - Leszka w 1336r. osieroconym księstwem zawładnęli książęta opawscy z czeskiej dynastii Przemyślidów. Jeden z nich, Jan II Żelazny wyodrębnił w początkach XVw. z księstwa raciborskiego wiano dla swej żony Heleny, w skład którego wchodziły Pszczyna, Bieruń i Mikołów wraz z przyległościami. Helena jako wdowa tytułowała się panią i księżną pszczyńską. Po wygaśnięciu Przemyślidów ziemia pszczyńska na krótko wróciła w ręce Piastów cieszyńskich. W 1517 książę Kazimierz sprzedał ją Aleksemu Turzonowi, bratu biskupa ołomunieckiego. Odtąd ziemia pszczyńska utworzyła tzw. "wolne państwo stanowe" władane przez przedstawiciela niedynastycznego pochodzenia.
Turzonowie stworzyli podwaliny prawno - administracyjne swego państwa. Aleksy Turzo w 1521r. wprowadził ordynację ziemską i osobne księgi ziemskie. On i jego brat Jan odbudowali też gospodarkę zniszczoną niedawnymi wojnami. Mimo niedługich rządów (do 1548r.) ich dokonania były najważniejsze dla tej ziemi, wykorzystywane przez następców - Promnitzów, Anhaltów i Hochbergów.
Utworzony 1 I 1999r. powiat pszczyński obejmuje zaledwie niewielką część historycznej ziemi pszczyńskiej. Tworzą go - miasto Pszczyna, siedziba starostwa i 5 okolicznych gmin - Miedźna, Kobiór, Suszec, Goczałkowice, Pawłowice.

Herb - powiat pszczyńskiHerb powiatu pszczyńskiego przedstawia się następująco: w błękitnym polu zwrócona w prawo złota głowa orła, po obu jej stronach po trzy biało-czerwone róże ułożone naprzemian.
Uzasadnienie wyboru barw i elementów godła:
- złota głowa orła w błękitnym polu to fragment herbu województwa śląskiego a zarazem herbu miasta Pszczyny. Określa usytuowanie powiatu w granicach tegoż województwa, jako jego niższej jednostki administracyjnej a zarazem wskazuje na siedzibę władz powiatu.
- zmodyfikowanie barw dzioba i języka (nadanie mu barwy czerwonej) nawiązuje właśnie do elementu charakterystycznego dla herbu miasta Pszczyny.
- w szerszym kontekście-historycznym, głowa orła będąca dominującym elementem godła herbu powiatu pszczyńskiego - odwołuje się do herbu Piastów Górnośląskich.
- trzy czerwone róże to herb Turzonów, pierwszych właścicieli państwa pszczyńskiego, fundatorów feudalnej instytucji samorządowej jaką był sąd ziemski (przywilej ziemski Aleksego Turzo z 1521r.) a ponadto twórców jego podstaw administracyjnych i gospodarczych.
- róże w folklorze górnośląskim są kwiatami charakterystycznymi. Zwykło się ten rodzaj kwiatu określać wręcz jako jeden z symboli Górnego Śląska. Zauważalne to jest w ludowym stroju przede wszystkim Ślązaczek.
- białe róże symbolizują bardzo rozpowszechniony na Górnym Śląsku kult maryjny, który odegrał znaczącą rolę także w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej za czasów pruskich. Odwołuje się ponadto do wezwania pszczyńskiego kościoła będącego obecnie siedzibą dekanatu.
- ustawienie naprzemian białych i czerwonych kwiatów nawiązuje do polskich barw narodowych.
- sześć kwiatów to także symbol sześciu gmin tworzących dzisiejszy powiat pszczyński.


Flaga - powiat pszczyńskiFlaga urzędowa Powiatu Pszczyńskiego składa się z błękitnego bławatu zachowującego proporcje 5 x 8, na którym w symetrycznym środku umieszczono godło Powiatu: złotą głowę orła górnośląskiego z czerwonym dziobem i językiem, po którego bokach sześć róż (3:3) naprzemiennie srebrnych i czerwonych ze złotymi środkami (srebrna-czerwona-srebrna i czerwona-srebrna-czerwona).
Flaga urzędowa jest dwustronna, przy czym herb Powiatu umieszczony na lewej stronie bławatu jest lustrzanym odbiciem herbu z prawej strony flagi.

Proporzec - powiat pszczyńskiProporzec Powiatu Pszczyńskiego posiada proporcje 6 x 18 i składa się z: bławatu błękitnego, na którym godło powiatu umieszczone na wysokości 2/3 płata.

Pieczęcie Powiatu Pszczyńskiego zawierają w swoim symetrycznym środku godło powiatu wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym, odpowiednio:
Powiat Pszczyński
Starosta Pszczyński
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Rada Powiatu Pszczyńskiego
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.