Powiat - Charakterystyka

Symbole powiatu

Symbole Powiatu Pszczyńskiego
W dniu 21.08.2002r. Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, proporca i pieczęci Powiatu Pszczyńskiego. Podjęto także uchwałę w sprawie zasad używania symboli Powiatu Pszczyńskiego.
Projekty powyższych symboli powiatu uzyskały pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Herb Powiatu Pszczyńskiego zawiera elementy odwołujące się do przeszłości połączone z fragmentem herbu województwa śląskiego, do którego powiat administracyjnie należy. Mieści także akcenty symbolizujące dzień dzisiejszy powiatu. Autorem projektów symboli powiatu jest Pani Barbara Widłak.

Część historyczna:
Ziemia pszczyńska, której część stanowi obecny powiat w XIII w. należała do władanego przez Piastów księstwa opolsko - raciborskiego a po jego podziale w 1282r. weszła w skład nowopowstałego księstwa raciborskiego. Z rąk piastowskich władców Władysława I lub jego syna Przemysława Pszczyna otrzymała prawa miejskie. W 1303r. była już siedzibą kasztelana.
Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta raciborskiego - Leszka w 1336r. osieroconym księstwem zawładnęli książęta opawscy z czeskiej dynastii Przemyślidów. Jeden z nich, Jan II Żelazny wyodrębnił w początkach XVw. z księstwa raciborskiego wiano dla swej żony Heleny, w skład którego wchodziły Pszczyna, Bieruń i Mikołów wraz z przyległościami. Helena jako wdowa tytułowała się panią i księżną pszczyńską. Po wygaśnięciu Przemyślidów ziemia pszczyńska na krótko wróciła w ręce Piastów cieszyńskich. W 1517 książę Kazimierz sprzedał ją Aleksemu Turzonowi, bratu biskupa ołomunieckiego. Odtąd ziemia pszczyńska utworzyła tzw. "wolne państwo stanowe" władane przez przedstawiciela niedynastycznego pochodzenia.
Turzonowie stworzyli podwaliny prawno - administracyjne swego państwa. Aleksy Turzo w 1521r. wprowadził ordynację ziemską i osobne księgi ziemskie. On i jego brat Jan odbudowali też gospodarkę zniszczoną niedawnymi wojnami. Mimo niedługich rządów (do 1548r.) ich dokonania były najważniejsze dla tej ziemi, wykorzystywane przez następców - Promnitzów, Anhaltów i Hochbergów.
Utworzony 1 I 1999r. powiat pszczyński obejmuje zaledwie niewielką część historycznej ziemi pszczyńskiej. Tworzą go - miasto Pszczyna, siedziba starostwa i 5 okolicznych gmin - Miedźna, Kobiór, Suszec, Goczałkowice, Pawłowice.

Herb - powiat pszczyńskiHerb powiatu pszczyńskiego przedstawia się następująco: w błękitnym polu zwrócona w prawo złota głowa orła, po obu jej stronach po trzy biało-czerwone róże ułożone naprzemian.
Uzasadnienie wyboru barw i elementów godła:
- złota głowa orła w błękitnym polu to fragment herbu województwa śląskiego a zarazem herbu miasta Pszczyny. Określa usytuowanie powiatu w granicach tegoż województwa, jako jego niższej jednostki administracyjnej a zarazem wskazuje na siedzibę władz powiatu.
- zmodyfikowanie barw dzioba i języka (nadanie mu barwy czerwonej) nawiązuje właśnie do elementu charakterystycznego dla herbu miasta Pszczyny.
- w szerszym kontekście-historycznym, głowa orła będąca dominującym elementem godła herbu powiatu pszczyńskiego - odwołuje się do herbu Piastów Górnośląskich.
- trzy czerwone róże to herb Turzonów, pierwszych właścicieli państwa pszczyńskiego, fundatorów feudalnej instytucji samorządowej jaką był sąd ziemski (przywilej ziemski Aleksego Turzo z 1521r.) a ponadto twórców jego podstaw administracyjnych i gospodarczych.
- róże w folklorze górnośląskim są kwiatami charakterystycznymi. Zwykło się ten rodzaj kwiatu określać wręcz jako jeden z symboli Górnego Śląska. Zauważalne to jest w ludowym stroju przede wszystkim Ślązaczek.
- białe róże symbolizują bardzo rozpowszechniony na Górnym Śląsku kult maryjny, który odegrał znaczącą rolę także w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej za czasów pruskich. Odwołuje się ponadto do wezwania pszczyńskiego kościoła będącego obecnie siedzibą dekanatu.
- ustawienie naprzemian białych i czerwonych kwiatów nawiązuje do polskich barw narodowych.
- sześć kwiatów to także symbol sześciu gmin tworzących dzisiejszy powiat pszczyński.


Flaga - powiat pszczyńskiFlaga urzędowa Powiatu Pszczyńskiego składa się z błękitnego bławatu zachowującego proporcje 5 x 8, na którym w symetrycznym środku umieszczono godło Powiatu: złotą głowę orła górnośląskiego z czerwonym dziobem i językiem, po którego bokach sześć róż (3:3) naprzemiennie srebrnych i czerwonych ze złotymi środkami (srebrna-czerwona-srebrna i czerwona-srebrna-czerwona).
Flaga urzędowa jest dwustronna, przy czym herb Powiatu umieszczony na lewej stronie bławatu jest lustrzanym odbiciem herbu z prawej strony flagi.

Proporzec - powiat pszczyńskiProporzec Powiatu Pszczyńskiego posiada proporcje 6 x 18 i składa się z: bławatu błękitnego, na którym godło powiatu umieszczone na wysokości 2/3 płata.

Pieczęcie Powiatu Pszczyńskiego zawierają w swoim symetrycznym środku godło powiatu wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym, odpowiednio:
Powiat Pszczyński
Starosta Pszczyński
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Rada Powiatu Pszczyńskiego