Dla mieszkańców

Koła łowieckie działające na terenie powiatu pszczyńskiego

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z łowiectwem jest ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2033 z późniejszymi zmianami).

Łowiectwo, w rozumieniu ustawy Prawo Łowieckie, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Podstawową działalnością kół łowieckich jest praca na rzecz łowiska - utrzymanie stanu i kondycji zwierzyny na właściwym poziomie oraz budowa i konserwacja urządzeń łowieckich, a także realizacja planów łowieckich - polowania.

Dziko żyjąca zwierzyna (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) może wyrządzić szkody w uprawach
i płodach rolnych. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do rekompensaty strat powstałych w wyniku ww. szkód, a także szkód wyrządzonych przy wykonaniu polowania.

Poszkodowany właściciel gruntu ma w takich sytuacjach prawo do odszkodowania, którego wypłata leży w gestii miejscowo właściwego obwodu łowieckiego, po dokonaniu oględzin oraz ostatecznego szacowania.

Na terenie Powiatu Pszczyńskiego działa 7 kół łowieckich

1. Koło Łowieckie „BAŻANT” w Miedźnej
obwód łowiecki nr 154
mapa zasięgu działalności koła - obwod_154w_Bazant
43-200 Pszczyna
ul. Piastowska 28
www.bazantmiedzna.pl
Prezes Koła - Jerzy Hławiczka e-mail: prezes@bazantmiedzna.pl
Łowczy Koła - Marek Moroń e-mail: lowczy@bazantmiedzna.pl
Skarbnik Koła - Rafał Moroń e-mail: skarbnik@bazantmiedzna.pl
Sekretarz Koła - Marek Kalkowski e-mail: sekretarz@bazantmiedzna.pl

2. Koło Łowieckie „Żubr” w Pszczynie
obwód łowiecki nr 155
mapa zasięgu działalności koła - obwod_155w_Zubr
ul. Stefana Batorego 10
43-200 Pszczyna
www.zubr-pszczyna.pl
Prezes Koła Ryszard Szajter tel. 604-086-966
Łowczy Koła - Aleksander Masny tel. 508-369-397
Podłowczy Koła - Mariusz Mazepa tel. 600-550-720
Sekretarz - Jerzy Górnik - tel. 606-814-762
Skarbnik - Grzegorz Pająk - tel. 605-833-311

3. Koło Łowieckie „Cyranka”
obwód łowiecki nr 156
mapa zasięgu działalności koła - obwod_156w_Cyranka
ul. Polna 12a
43-230 Goczałkowice-Zdrój
adres korespondencyjny
ul. Wodzisławska 40
43-200 Poręba

4. Koło Łowieckie „Leśnik”
obwód łowiecki nr 157
mapa zasięgu działalności koła - obwod_157w_Lesnik
ul. Wodzisławska 2
43-245 Studzionka

5. Koło Łowieckie „Ostoja” Gliwice
z siedzibą w Rudach Raciborskich
obwód łowiecki nr 158
mapa zasięgu działalności koła - obwod_158w_Ostoja
Koło Łowieckie „Ostoja” Gliwice
z siedzibą w Rudach Raciborskich
ul. Rogera 13
47-430 Rudy
www.koloostoja.pl
e-mail: sekretariat@koloostoja.pl
Przewodniczący Koła -Krzysztof Polończyk
Łowczy Koła - Marek Gaudy
Sekretarz - Krzysztof Polończyk
Skarbnik - Patrycja Gaudy

6. Koło Łowieckie „Bażaniec”
obwód łowiecki nr 169
mapa zasięgu działalności koła - obwod_169w_Bazaniec
ul. Ligocka 72
43-502 Czechowice-Dziedzice
www.bazaniec.eu
e-mail: admin@bazaniec.eu
Prezes Koła - Jan Berger tel. 604 503 057
Łowczy Koła - Tomasz Borkowski tel. 502 265 024
Sekretarz - Jan Cyroń
Skarbnik - Józef Krzempek

7. Koło Łowieckie „Remiza”
obwód łowiecki nr 170
mapa zasięgu działalności koła - obwod_170w_Remiza
ul. Zjednoczenia 66
43-250 Pawłowice
www.remiza-pawlowice.com.pl
e-mail: zarzad@remiza-pawlowice.com.pl
Prezes Koła - Eugeniusz Pająk, e-mail: eugeniuszpjk@gmail.com
Łowczy Koła - Marek Foltyn, e-mail: markof1@o2.pl
Sekretarz Koła - Sebastian Siemieniuch, e-mail: s.siemieniuch@gmail.com
Skarbnik Koła - Grzegorz Gruszka, e-mail: grzegorz.ip64@gmail.com