Dla mieszkańców

Koła łowieckie działające na terenie powiatu pszczyńskiego

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z łowiectwem jest ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2033 z późniejszymi zmianami).

Łowiectwo, w rozumieniu ustawy Prawo Łowieckie, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Podstawową działalnością kół łowieckich jest praca na rzecz łowiska - utrzymanie stanu i kondycji zwierzyny na właściwym poziomie oraz budowa i konserwacja urządzeń łowieckich, a także realizacja planów łowieckich - polowania.

Dziko żyjąca zwierzyna (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) może wyrządzić szkody w uprawach
i płodach rolnych. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do rekompensaty strat powstałych w wyniku ww. szkód, a także szkód wyrządzonych przy wykonaniu polowania.

Poszkodowany właściciel gruntu ma w takich sytuacjach prawo do odszkodowania, którego wypłata leży w gestii miejscowo właściwego obwodu łowieckiego, po dokonaniu oględzin oraz ostatecznego szacowania.

Na terenie Powiatu Pszczyńskiego działa 7 kół łowieckich

1. Koło Łowieckie „BAŻANT” w Miedźnej
obwód łowiecki nr 154
mapa zasięgu działalności koła - obwod_154w_Bazant
43-200 Pszczyna
ul. Piastowska 28
www.bazantmiedzna.pl
Prezes Koła - Jerzy Hławiczka e-mail: prezes@bazantmiedzna.pl
Łowczy Koła - Marek Moroń e-mail: lowczy@bazantmiedzna.pl
Skarbnik Koła - Rafał Moroń e-mail: skarbnik@bazantmiedzna.pl
Sekretarz Koła - Marek Kalkowski e-mail: sekretarz@bazantmiedzna.pl

2. Koło Łowieckie „Żubr” w Pszczynie
obwód łowiecki nr 155
mapa zasięgu działalności koła - obwod_155w_Zubr
ul. Stefana Batorego 10
43-200 Pszczyna
www.zubr-pszczyna.pl
Prezes Koła Ryszard Szajter tel. 604-086-966
Łowczy Koła - Aleksander Masny tel. 508-369-397
Podłowczy Koła - Mariusz Mazepa tel. 600-550-720
Sekretarz - Jerzy Górnik - tel. 606-814-762
Skarbnik - Grzegorz Pająk - tel. 605-833-311

3. Koło Łowieckie „Cyranka”
obwód łowiecki nr 156
mapa zasięgu działalności koła - obwod_156w_Cyranka
ul. Polna 12a
43-230 Goczałkowice-Zdrój
adres korespondencyjny
ul. Wodzisławska 40
43-200 Poręba

4. Koło Łowieckie „Leśnik”
obwód łowiecki nr 157
mapa zasięgu działalności koła - obwod_157w_Lesnik
ul. Wodzisławska 2
43-245 Studzionka

5. Koło Łowieckie „Ostoja” Gliwice
z siedzibą w Rudach Raciborskich
obwód łowiecki nr 158
mapa zasięgu działalności koła - obwod_158w_Ostoja
Koło Łowieckie „Ostoja” Gliwice
z siedzibą w Rudach Raciborskich
ul. Rogera 13
47-430 Rudy
www.koloostoja.pl
e-mail: sekretariat@koloostoja.pl
Przewodniczący Koła -Krzysztof Polończyk
Łowczy Koła - Marek Gaudy
Sekretarz - Krzysztof Polończyk
Skarbnik - Patrycja Gaudy

6. Koło Łowieckie „Bażaniec”
obwód łowiecki nr 169
mapa zasięgu działalności koła - obwod_169w_Bazaniec
ul. Ligocka 72
43-502 Czechowice-Dziedzice
www.bazaniec.eu
e-mail: admin@bazaniec.eu
Prezes Koła - Jan Berger tel. 604 503 057
Łowczy Koła - Tomasz Borkowski tel. 502 265 024
Sekretarz - Jan Cyroń
Skarbnik - Józef Krzempek

7. Koło Łowieckie „Remiza”
obwód łowiecki nr 170
mapa zasięgu działalności koła - obwod_170w_Remiza
ul. Zjednoczenia 66
43-250 Pawłowice
www.remiza-pawlowice.com.pl
e-mail: zarzad@remiza-pawlowice.com.pl
Prezes Koła - Eugeniusz Pająk, e-mail: eugeniuszpjk@gmail.com
Łowczy Koła - Marek Foltyn, e-mail: markof1@o2.pl
Sekretarz Koła - Sebastian Siemieniuch, e-mail: s.siemieniuch@gmail.com
Skarbnik Koła - Grzegorz Gruszka, e-mail: grzegorz.ip64@gmail.com
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.