Dla turystów - Atrakcje

W świecie przyrody

Powiat pszczyński pełen lasów i wód, uznawany jest za zielone płuca Śląska. Na terenie dawnej puszczy pszczyńskiej rozwija się życie turystyczne. Wiele kilometrów ścieżek rowerowych przebiegających przez urokliwe tereny leśne prowadzi do największych atrakcji naszego powiatu.

Żubry Pszczyńskie

Oko w oko z królem puszczy można się spotkać w dwóch miejscach na terenie naszego powiatu. Pierwszym z nich jest ośrodek Edukacji Ekologicznej „ Pszczyńskie Żubry” gdzie w prawie 10 hektarowym rezerwacie w Jankowicach można spacerować śladami żubrów i poznać bliżej ich naturalne środowisko. Liczne tablice ustawione na trasie ścieżki przybliżają historię i życie żubrów oraz przedstawiają zagadnienia związane z pracą leśnika i ekologią oraz ochroną przyrody.
Na spotkanie z żubrem można się również wybrać do Pokazowej Zagrody Żubrów, która mieści się nieopodal zamku i starówki w dzikiej scenerii parku Zwierzyniec.
Spacerując pomostami można podglądać zwierzęta które zamieszkują ten teren, a następnie udać się na stałą ekspozycję poświęconą historii ich hodowli, która znajduje się w budynku edukacyjno turystycznym. Niezapomnianych wrażeń dostarczy również prezentacja filmowa wyświetlana w technice trójwymiarowej.
Zwiedzanie tych miejsc pozwoli na przyswojenie wiedzy o świecie roślin i zwierząt dawnej Puszczy Pszczyńskiej.


Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Goczałkowicach Zdroju

Dla amatorów wędrówek pieszych i rowerowych w 2004 roku w gminie Goczałkowice- Zdrój stworzono ścieżkę przyrodniczo- dydaktyczną. Jej trasa biegnie na obszarach dawnej Puszczy Pszczyńskiej, objętych specjalną ochroną Natura 2000. Ma około 3 km długości i składa się z 4 odcinków o odmiennych walorach przyrodniczych. Ścieżka Rozpoczyna się przy stacji kolejowej Goczałkowice - Zdrój, biegnie aleją wzdłuż stawu „Maciek” (ocinek1), dalej aleją dębową wzdłuż lasu (odcinek II ), drogą pomiędzy stawem „Zabrzeszczak” i borem mieszanym (odcinek III). Ostatni odcinek w rejonie starorzecza Wisły, stanowi urokliwy zakątek Ziemi Pszczyńskiej.


Babczyna Dolina

W Nadleśnictwie Kobiór znajduje się rezerwat przyrody pn Babczyna Dolina , która obejmuje ochroną zespół boru trzcinnikowego z wieloma gatunkami mszaków i roślin naczyniowych.

Dolina Korzeńca jest jedna z atrakcji ścieżki edukacyjno- przyrodniczej , która ciągnie się kilka kilometrów w głąb lasu. Babczyna Dolina biegnie leśnymi drogami, niewielkimi ścieżkami przy których rosną stuletnie dęby posadzone przez księcia pszczyńskiego. Rezerwat ten powstał w 2002 roku i zajmuje 80 ha powierzchni. W pobliżu najważniejszych miejsc ścieżki przyrodniczej zostały wyznaczone punkty obserwacyjne oraz postawione tablice informacyjne, szczegółowo opisujące florę i faunę tego miejsca.


Jezioro Goczałkowickie

Jedną z największych atrakcji regionu jest zbiornik zwany Jeziorem Goczałkowickim oraz stawy położone w dolinie Wisły. W otoczeniu bogatej przyrody i lasów stanowiących fragment dawnej Puszczy Pszczyńskiej zbiornik, budowany w latach 1950-1955 stał się największym zbiornikiem w południowej Polsce i oprócz zaopatrywania w wodę, pełni też ważną rolę jako ochrona przeciwpowodziowa. Ze zbiornikiem wiąże się niezwykłe bogactwo fauny i flory, w tym ptactwa wodnego.