Dla turystów - Atrakcje

W świecie przyrody

Powiat pszczyński pełen lasów i wód, uznawany jest za zielone płuca Śląska. Na terenie dawnej puszczy pszczyńskiej rozwija się życie turystyczne. Wiele kilometrów ścieżek rowerowych przebiegających przez urokliwe tereny leśne prowadzi do największych atrakcji naszego powiatu.

Żubry Pszczyńskie

Oko w oko z królem puszczy można się spotkać w dwóch miejscach na terenie naszego powiatu. Pierwszym z nich jest ośrodek Edukacji Ekologicznej „ Pszczyńskie Żubry” gdzie w prawie 10 hektarowym rezerwacie w Jankowicach można spacerować śladami żubrów i poznać bliżej ich naturalne środowisko. Liczne tablice ustawione na trasie ścieżki przybliżają historię i życie żubrów oraz przedstawiają zagadnienia związane z pracą leśnika i ekologią oraz ochroną przyrody.
Na spotkanie z żubrem można się również wybrać do Pokazowej Zagrody Żubrów, która mieści się nieopodal zamku i starówki w dzikiej scenerii parku Zwierzyniec.
Spacerując pomostami można podglądać zwierzęta które zamieszkują ten teren, a następnie udać się na stałą ekspozycję poświęconą historii ich hodowli, która znajduje się w budynku edukacyjno turystycznym. Niezapomnianych wrażeń dostarczy również prezentacja filmowa wyświetlana w technice trójwymiarowej.
Zwiedzanie tych miejsc pozwoli na przyswojenie wiedzy o świecie roślin i zwierząt dawnej Puszczy Pszczyńskiej.
Żubry Żubry Żubry Żubry


Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Goczałkowicach Zdroju

Dla amatorów wędrówek pieszych i rowerowych w 2004 roku w gminie Goczałkowice- Zdrój stworzono ścieżkę przyrodniczo- dydaktyczną. Jej trasa biegnie na obszarach dawnej Puszczy Pszczyńskiej, objętych specjalną ochroną Natura 2000. Ma około 3 km długości i składa się z 4 odcinków o odmiennych walorach przyrodniczych. Ścieżka Rozpoczyna się przy stacji kolejowej Goczałkowice - Zdrój, biegnie aleją wzdłuż stawu „Maciek” (ocinek1), dalej aleją dębową wzdłuż lasu (odcinek II ), drogą pomiędzy stawem „Zabrzeszczak” i borem mieszanym (odcinek III). Ostatni odcinek w rejonie starorzecza Wisły, stanowi urokliwy zakątek Ziemi Pszczyńskiej.
Ścieżka dydaktyczna Goczałkowice


Babczyna Dolina

W Nadleśnictwie Kobiór znajduje się rezerwat przyrody pn Babczyna Dolina , która obejmuje ochroną zespół boru trzcinnikowego z wieloma gatunkami mszaków i roślin naczyniowych.

Dolina Korzeńca jest jedna z atrakcji ścieżki edukacyjno- przyrodniczej , która ciągnie się kilka kilometrów w głąb lasu. Babczyna Dolina biegnie leśnymi drogami, niewielkimi ścieżkami przy których rosną stuletnie dęby posadzone przez księcia pszczyńskiego. Rezerwat ten powstał w 2002 roku i zajmuje 80 ha powierzchni. W pobliżu najważniejszych miejsc ścieżki przyrodniczej zostały wyznaczone punkty obserwacyjne oraz postawione tablice informacyjne, szczegółowo opisujące florę i faunę tego miejsca.
Babczyna Dolina


Jezioro Goczałkowickie

Jedną z największych atrakcji regionu jest zbiornik zwany Jeziorem Goczałkowickim oraz stawy położone w dolinie Wisły. W otoczeniu bogatej przyrody i lasów stanowiących fragment dawnej Puszczy Pszczyńskiej zbiornik, budowany w latach 1950-1955 stał się największym zbiornikiem w południowej Polsce i oprócz zaopatrywania w wodę, pełni też ważną rolę jako ochrona przeciwpowodziowa. Ze zbiornikiem wiąże się niezwykłe bogactwo fauny i flory, w tym ptactwa wodnego.
Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie Jezioro Goczałkowickie
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.