Dla mieszkańców

"Świadomie wchodzę w rynek finansowy" - Poradnik dla młodzieży

Stowarzyszenie dla Powiatu przygotowało przystępny poradnika dla młodzieży dot. wybranych zagadnień finansowych, pt. „Świadomie wchodzę w rynek finansowy”.

Poradnik napisany przez ekspertów językiem prostym i zrozumiałym, w sposób przejrzysty i przystępny wyjaśnia młodzieży podstawowe aspekty praw konsumenckich. Obejmuje swoim zakresem wybrane zagadnienia dotyczące rynku finansowego, z którym młodzi konsumenci często spotykają się w życiu codziennym. Stanowi on uzupełnienie obecnie istniejących form pomocy konsumentom i z pewnością będzie pomocny w przygotowaniu młodych ludzi do bezpiecznego funkcjonowania na rynku usług finansowych.

Poradnik można pobrać tutaj:
"Świadomie wchodzę w rynek finansowy"

Zadanie publiczne pt.: „Świadomie wchodzę w rynek finansowy” - przygotowanie przystępnego poradnika dla młodzieży dot. wybranych zagadnień finansowych finansowane jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.