Dla mieszkańców

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością.

Informacje o ulgach i uprawnieniach dostępne na stronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku: www.pzon.rybnik.pl/pliki/ulgi%20i%20uprawnienia%202017r.pdf

Wnioski i druki do pobrania w sprawie otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: www.pzon.rybnik.pl/p,71,druki-do-pobrania

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej: www.pzon.rybnik.pl/p,90,druki-do-pobrania

Wniosek o wydanie karty parkingowej:
www.pzon.rybnik.pl/p,84,druki-do-pobrania
WAŻNE!
Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście.


Do pobrania:
Podstawowe ulgi i uprawnienia osób z niepełnosprawnościami