Dla mieszkańców

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością.

Do pobrania:
Podstawowe ulgi i uprawnienia osób z niepełnosprawnościami