Dla mieszkańców

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Edyta Raimann-Pryszcz
Kontakt:
32 449 23 28
Lokalizacja: I piętro, pokój nr 26

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek od 7.30- 17.00
wtorek, środa od 7.30- 15.30
czwartek - dzień wewnętrzny
piątek od 7.30-14.00


Zakres załatwianych spraw:
Powiatowy Rzecznik konsumentów w Pszczynie realizując ustawowe zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów udziela porad i pomocy prawnej tylko i wyłącznie konsumentom /w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego/- mieszkańcom powiatu pszczyńskiego.

Do zadań rzecznika wymienionych ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.2017,229) w szczególności należą:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
- prowadzenie edukacji konsumenckiej
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania.

Rzecznik konsumentów nie ma uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną. Kompetencja rzecznika do podejmowania działań na rzecz konsumenta w postępowaniu cywilnym wymaga ostrożnego i rozsądnego wykonywania. Jej wykonywanie nie powinno prowadzić do zastępowania klasycznych instytucji zastępstwa procesowego ( w szczególności adwokatów i radców prawnych). W sytuacjach związanych z wszczynaniem i prowadzeniem postępowań cywilnych rzecznik w pierwszym rzędzie służy doradztwem, wskazując na sposoby wytoczenia powództwa lub prowadzenia postępowania. W sprawach wymagających zastępowania konsumenta przez fachowego pełnomocnika, rzecznik wskazuje na możliwość skorzystania z zastępstwa fachowych pełnomocników procesowych, wskazując także na istniejącą w określonych sytuacjach możliwość ustanowienia przez sąd pełnomocnika procesowego z urzędu.

Bezpośrednie i aktywne zaangażowanie rzecznika w proces cywilny stanowi wyjątek uzasadniony szczególnymi okolicznościami (np. nietypowym charakterem sprawy, masowością roszczeń danego typu w obszarze działania rzecznika i wynikającymi stąd szczególnymi względami społecznymi, szczególną sytuacją konsumenta itd.).

Zgłaszanie interwencji:
- osobiście
- telefonicznie pod nr. 32 449 23 28
- pisemnie
- drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Koronawirus. Bezpłatne porady dla konsumentów


konsument koronawirus

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie radzi, jak konsumenci mogą poradzić sobie z problemami. Bezpłatne porady udzielane są także telefonicznie oraz mailowo.

Wszyscy znaleźliśmy się w nadzwyczajnej sytuacji, która wymaga od nas spokoju, zrozumienia i odpowiedzialności.

Pamiętajmy, że niemożność zrealizowania umowy czy terminowego rozpatrzenia reklamacji nie jest wynikiem winy ani konsumentów, ani przedsiębiorców. Sytuacja ta wymaga od wszystkich nas - uczestników rynku - cierpliwości, zrozumienia i przede wszystkim dążenia do kompromisowego rozwiązania zaistniałych problemów.

Sytuacja, z jaką obecnie mamy do czynienia została zinterpretowana jako nadzwyczajna zmiana okoliczności, którą przewiduje Kodeks cywilny w art. 357 1- w stosunkach cywilnoprawnych czyli tzw. klauzula rebus sic stantibus). Ważne, żeby klauzula ta nie była nadużywana i stosowana bezpodstawnie.

W tym trudnym czasie konsumenci muszą poradzić sobie z wieloma problemami, z którymi jeszcze nie tak dawno w ogóle nie mieliby do czynienia.

Konsumenci znajdują się obecnie w trudnej sytuacji w związku z, np.:
- zawarciem umową o usługi turystyczne,

przykładowy wzór na odstąpienie „dot. umowy/ nr rezerwacji

Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( Dz. U. 2019, 548) oświadczam, że odstępuję od ww. umowy o usługi turystyczne, dotyczącej imprezy mającej odbyć się w dniach …………, w ………………………….
Bardzo proszę o zwrot wpłaconych należności w kwocie…….. na mój rachunek bankowy…………….. . podpis
”.

Uwaga zgodnie z ustawą z dnia 31.03.2020 tzw. „o covid”, organizator turystyki ma 180 dni na zwrot należności.

- wykupieniem biletu lotniczego, lot został odwołany,

- wykupieniem noclegu w hotelu,

- zarezerwowaniem sali na wesele lub inne uroczystości,

- zakupem biletu na różne wydarzenia sportowe czy kulturalne,

- zamknięciem przedszkola czy żłobka i nie wiadomo co z czesnym,

- wpłaceniem zadatku na poczet realizacji usługi, która nie może być teraz zrealizowana,

- drastycznym wzrostem cen artykułów spożywczych czy środków do dezynfekcji,

- otrzymaniem zaproszenia na spotkanie w sprawie lekarstwa przeciwko koronawirusowi i na zrobienie testu na jego obecność,


Pamiętaj! Póki co nie znaleziono lekarstwa na koronawirusa, starsze osoby bezwzględnie mają unikać tego typu spotkań.

- wątpliwościami co do rzetelności zbiórki crowdfundingowej,
Uważaj na oszustów. Sprawdzaj dokładnie do kogo trafiają Twoje pieniądze i czytaj opinie na forach internetowych. Pomagaj! ale wybierz wiarygodny i sprawdzony sposób na przekazanie pomocy finansowej.

- otrzymaniem z banku aneksu dot. „wakacji kredytowych”,
Uważnie się z nim zapoznaj. „Wakacje” te mają wydłużyć jedynie okres spłaty, a nie spowodować, że zapłacisz więcej. Pamiętaj, że masz 14 dni na odstąpienie od aneksu.

- otrzymaniem oferty ubezpieczenia od różnego rodzaju chorób, w tym od koronawirusa,
Uważaj na oszustów. Nie spiesz się i nie działaj pod wpływem impulsu. Zapoznaj się dokładnie z wszystkimi dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia.

- otrzymaniem zaproszenie na szkolenie online „Jak inwestować w czasie zagrożenia epidemią” .
Masz wątpliwości - nie korzystaj. Szkolenia reklamują zwykle osoby, które rzekomo odniosły sukces finansowy. Niestety, najczęściej będzie to oszustwo. Dokładnie sprawdzaj, wszelkie „superokazje” i „świetne promocje”.

Drodzy konsumenci, na wiele nurtujących Was pytań nie znajdziecie „jednej” dobrej odpowiedzi. Wiele spraw wymagać będzie indywidualnego podejścia, uzależnionego od wielu okoliczności danej sprawy. Sytuacja jest dynamiczna, a cały ogrom spraw, które mogą Was dotyczyć, nie znalazł szczególnych uregulowań.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie udziela bezpłatnych porad pod numerem tel. 32 449 23 28 (koszt połączenia wg. taryfy operatora) oraz mailowo konsument@powiat.pszczyna.pl

Wnioski o podjęcie interwencji, udzielenie porady/informacji prawnej/pomocy w sporządzeniu pisma można przesłać również na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


OFERTA EDUKACYJNA

Podstawowym celem jest podniesienie wiedzy na temat prawa konsumenckiego

Dla Konsumentów
uczniów-edukacja w szkołach
seniorów-edukacja w klubach seniorach, UTW, itd. ..

• Najważniejsze zasady, które powinien znać każdy konsument "Twoje prawa konsumenckie"
• Rękojmia a gwarancja- jakie uprawnienia przysługują nabywcy towaru z tytułu rękojmi i gwarancji
• Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

Dla Przedsiębiorców

• Przepisy konsumenckie dla Przedsiębiorców - zasady rozpatrywania reklamacji
• Poznaj swojego kontrahenta - nieuczciwe praktyki rynkowe

Dla Policji
• Zasady zaciągania pożyczek
• Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
• Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów ( w zakresie ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o prawach konsumenta)

Konsumencie, tutaj znajdziesz pomoc:

Pomoc dla konsumentów

Do pobrania:


Wniosek o podjęcie interwencji

Wniosek o poradę

Procedura postępowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie w zakresie ochrony praw konsumentów powiatu pszczyńskiego

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Reklamacja - naprawa-wymiana towaru

Reklamacja - obniżenie ceny lub zwrot ceny zakupu
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.