Regulamin

I. Opis i komentarz do danego obiektu w witrynie może zamieścić każdy. Konieczne jest podanie swojego adresu e-mail. Dane te nie będą publikowane na stronie.

II. Na adres e-mail przesłany zostanie link potwierdzający dodanie opisu obiektu lub komentarza do istniejącego opisu. Dopiero po kliknięciu w niego informacje zamieszczone w formularzu zostaną przesłane do administratora serwisu.

III. Aby ocena danego obiektu znalazła się w informatorze, konieczne jest podanie nazwy obiektu i dokładnego adresu (ulica, miejscowość, kod pocztowy).

IV. Właściciel obiektu jest informowany drogą mailową o dodaniu nowego opisu obiektu/ komentarza o ile w bazie zamieszczono adres e-mail obiektu.
V. W witrynie nie wolno publikować postów i komentarzy, które:
1. Naruszają dobra osobiste osób trzecich tj. obrażają, szkalują, zawierają bezpodstawne, nieprawdziwe informacje i zarzuty, zawierają dane osobowe.
2. Zawierają wulgaryzmy.
3. Mają charakter reklamy.
4. Są spamem, czyli nie odnoszą się bezpośrednio do danego wątku.
5. Zawierają linki do stron komercyjnych i innych for dyskusyjnych.
6. Łamią prawa autorskie.
7. Propagują alkohol, narkotyki i inne środki odurzające.

VI. Umieszczając przy opisie danego obiektu lub w komentarzu zdjęcia należy zapewnić przestrzeganie praw autorskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.) W witrynie należy zamieszczać tylko własne zdjęcia, prezentujące opisywany obiekt. Należy pamiętać, że zamieszczenie zdjęć, bez zgody autora jest traktowane jako naruszenie prawa (kradzież intelektualna) i podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Zamieszczenie zdjęć w witrynie jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor opisu/komentarza ma prawo do jego publikacji, bez naruszania praw osób trzecich.

VII. Wszystkie zamieszczane informacje podlegają weryfikacji przez administratora witryny.
Administrator ma prawo do usunięcia postów i komentarzy oraz zdjęć obraźliwych lub w inny sposób naruszających regulamin, a także do usunięcia całego tematu bez ostrzeżenia.

VIII. Informacje dotyczące opisów danych obiektów wyrażają poglądy i opinie Autorów, a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

IX. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w witrynie jest Starosta Pszczyński mający swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w celu prowadzenia Informatora dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.