Regulamin

I. Opis i komentarz do danego obiektu w witrynie może zamieścić każdy. Konieczne jest podanie swojego adresu e-mail. Dane te nie będą publikowane na stronie.

II. Na adres e-mail przesłany zostanie link potwierdzający dodanie opisu obiektu lub komentarza do istniejącego opisu. Dopiero po kliknięciu w niego informacje zamieszczone w formularzu zostaną przesłane do administratora serwisu.

III. Aby ocena danego obiektu znalazła się w informatorze, konieczne jest podanie nazwy obiektu i dokładnego adresu (ulica, miejscowość, kod pocztowy).

IV. Właściciel obiektu jest informowany drogą mailową o dodaniu nowego opisu obiektu/ komentarza o ile w bazie zamieszczono adres e-mail obiektu.
V. W witrynie nie wolno publikować postów i komentarzy, które:
1. Naruszają dobra osobiste osób trzecich tj. obrażają, szkalują, zawierają bezpodstawne, nieprawdziwe informacje i zarzuty, zawierają dane osobowe.
2. Zawierają wulgaryzmy.
3. Mają charakter reklamy.
4. Są spamem, czyli nie odnoszą się bezpośrednio do danego wątku.
5. Zawierają linki do stron komercyjnych i innych for dyskusyjnych.
6. Łamią prawa autorskie.
7. Propagują alkohol, narkotyki i inne środki odurzające.

VI. Umieszczając przy opisie danego obiektu lub w komentarzu zdjęcia należy zapewnić przestrzeganie praw autorskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.) W witrynie należy zamieszczać tylko własne zdjęcia, prezentujące opisywany obiekt. Należy pamiętać, że zamieszczenie zdjęć, bez zgody autora jest traktowane jako naruszenie prawa (kradzież intelektualna) i podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Zamieszczenie zdjęć w witrynie jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor opisu/komentarza ma prawo do jego publikacji, bez naruszania praw osób trzecich.

VII. Wszystkie zamieszczane informacje podlegają weryfikacji przez administratora witryny.
Administrator ma prawo do usunięcia postów i komentarzy oraz zdjęć obraźliwych lub w inny sposób naruszających regulamin, a także do usunięcia całego tematu bez ostrzeżenia.

VIII. Informacje dotyczące opisów danych obiektów wyrażają poglądy i opinie Autorów, a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

IX. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w witrynie jest Starosta Pszczyński mający swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w celu prowadzenia Informatora dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.