Informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo Powiatowe w Pszczynie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:
- elektronicznie na adres e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
- za pośrednictwem platformy ePUAP;
- wysyłając wiadomości sms lub mms pod nr tel: 609 117 000;
- faksem na numer 32 449 23 45;
- pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu.

Do pobrania: Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Uwaga:
1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.
2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.
3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie nie musi być wcześniej uzgadniana.